Projekt realizowany będzie od 1 lipca do 20 grudnia 2023 roku i składać się będzie z 5 działań: 

1. Realizacja webinarów edukacyjnych dla osób w procesie zmiany i rozwoju
Webinary realizowane w formie otwartej, bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych mające na celu: 
◾ zbudowanie u odbiorców umiejętności stosowania podstawowych technik prowokatywnych, w celu wzmocnienia odporności psychicznej i radzenia sobie z stanami depresyjnymi 
◾ rozwój umiejętności niwelowania ryzyka wypalenia zawodowego poprzez wzrost elastyczności myślenia i kreatywności działania za pomocą metod prowokatywnych i improwizacyjnych

2. Organizacja spotkania z dr Noni E. Höfner “Styl Prowokatywny – czym jest a czym nie jest?” stacjonarnie w Krakowie, transmitowane live w dniu 6.09.2023 roku. W formie otwartej, bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. 

Link do wydarzenia: 
https://fb.me/e/tU7FpLGzz

3. Realizacja warsztatu hybrydowego z jedną z czołowych na świecie reprezentantek prowokatywności dr Noni E. Höfner “Styl Prowokatywny – tło i narzędzia” w dniach 8-10.09.2023 roku. Stacjonarnie w Warszawie oraz online.
Warsztat płatny. 

Link do warsztatu

4. Realizacja webinariów i sampli z zakresu Podejścia Prowokatywnego dla specjalistów w 5 głównych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań) 

Webinary i spotkania są realizowane w formie otwartej i bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym ukierunkowaniu na pracowników pomocowych, terapeutów, specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, coachingu.

Mające na celu: 
◾ zaznajomienie z etyczną stroną prowokatywności 
◾ nauczenie podstawowych narzędzi prowokatywnych jakie specjaliści mogą łatwo zaadaptować do swojej pracy z klientami / pacjentami by efektywniej wspierać ich w procesach pomocowych i rozwojowych 

5. Realizacja procesu wydawniczego
◾ wydanie “zeszytu ćwiczeń do samorozwoju” 
◾ wydanie zeszytu informacyjno – edukacyjnego o metodycznych i etycznych ramach prowokatywności dla specjalistów 

CAŁOŚĆ PROJEKTU ADRESOWANA JEST DO: 
◾ Osób zainteresowanych samorozwojem i zmianą w swoim życiu 
◾ Osób nastawionych na budowanie w sobie odporności psychicznej i elastyczności 
Coachów, 
Terapeutów i psychologów, psychiatrów 
Osób stosujących w swojej pracy metody prowokatywne 
Trenerów 
Osób pracujących pomocowo z innymi ludźmi 

#fundacja#fundacjaprovocare#instytutprowokatywność
#projektrozwojowy#projektspołeczny

Inne projekty