Wydarzenia sponsorskie zostaną opracowane wspólnie przez Sponsora i zespół Fundacji.  

Wydarzenia sponsorskie stworzone wraz z Sponsorem, w zgodzie z misją jego Firmy oraz celami statutowymi naszej Fundacji.  
Zostaną tak opracowane i przeprowadzone, aby każdy z uczestnik był w nie tylko w nie zaangażowany aktywnie, miał również poczucie tworzenia czegoś ważnego i dobrego, co ma realny wpływ na otoczenie, np. poprzez aktywne działania na rzecz najbardziej potrzebujących.  

Jednocześnie tak by działania wspólne pozwalały zespołom na rozwój i integrację dla lepszego realizowania celów Firmowych i osobistych.  

Wydarzenia te mogą być realizowane w obrębie dwóch grup:  

 
1. Projekt z zakresu Społecznej Odpowiedzialność Biznesu 

Kompleksowo realizujemy autorskie programy rozwojowe i integracyjne, oparte na idei CSR ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru:  
 
A. zdrowia psychicznego człowieka 

B. rozwoju osobistego i zawodowego człowieka  

C. integracji i rozwoju zespołów  

Tematy w jakich się specjalizujemy to:  
odporność psychiczna, profilaktyk wypalenia zawodowego, rozwój kreatywnego myślenia i elastycznego działania, efektywna komunikacja zespołowa, komunikacja międzykulturowa, praktyczna psychologia zarządzania, budowanie zespołów, efektywna współpraca w świecie VUKA, improwizacja i prowokatywność, różnorodność płciowa seksualna, psychologia relacji i związków.  

2. Projekty edukacyjno – warsztatowe mające na celu wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych oraz rozwoju dzieci i młodzieży  

Przykładowe realizacje:  

Case Study 1: „Zdrowie Psychiczne w Świecie Biznesu” 

  

Typ Wydarzenia: Projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

Cel: Podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy. 

Opis: 

– Seria warsztatów i webinarów współorganizowanych przez Sponsora i Fundację, skupiających się na profilaktyce wypalenia zawodowego i odporności psychicznej. 

– Udział ekspertów w dziedzinie psychologii biznesu i zarządzania stresu. 

– Stworzenie przestrzeni dla pracowników Sponsora do dyskusji i nauki strategii radzenia sobie ze stresem oraz budowania zdrowego środowiska pracy. 

– Efekt: Zwiększenie efektywności i satysfakcji w pracy, a także poprawa ogólnego dobrostanu pracowników. 

  

Case Study 2: „Rozwój Kreatywności i Współpracy Zespołowej” 

Typ Wydarzenia: Projekty edukacyjno-warsztatowe 

Cel: Integracja i rozwój zespołów. 

Opis: 

– Warsztaty kreatywnego myślenia i efektywnej komunikacji zespołowej. 

– Ćwiczenia praktyczne w zakresie improwizacji i prowokatywności, prowadzone w różnorodnych środowiskach. 

– Wykorzystanie gier i aktywności grupowych do budowania zespołu i wzmacniania współpracy. 

– Efekt: Wzrost kreatywności, lepsza komunikacja w zespole i zwiększona zdolność do elastycznego działania w dynamicznym środowisku. 

  

Case Study 3: „Wsparcie Rodzin i Rozwój Młodzieży” 

Typ Wydarzenia: Projekty edukacyjno – warsztatowe dla rodzin i młodzieży 

Cel: Wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych i wspieranie rozwoju młodzieży. 

Opis: 

– Seria warsztatów dla rodziców i dzieci skoncentrowanych na budowaniu efektywnych i zdrowych relacji rodzinnych. 

– Szkolenia na tematy związane z psychologią rozwojową, komunikacją rodzinną i wsparciem edukacyjnym. 

– Zorganizowanie interaktywnych sesji dla młodzieży, skupiających się na rozwoju osobistym, radzeniu sobie ze stresem i planowaniu kariery. 

– Efekt: Wzmocnienie więzi rodzinnych i wsparcie młodych ludzi w ich osobistym i zawodowym rozwoju. 

  

Case Study 4: „Wspieranie Różnorodności i Włączenia w Pracy” 

Typ Wydarzenia: Projekt CSR z naciskiem na różnorodność i włączenie 

Cel: Promowanie różnorodności płciowej, seksualnej i międzykulturowej w miejscu pracy. 

Opis: 

– Cykl szkoleń i dyskusji na temat różnorodności i włączenia w miejscu pracy. 

– Warsztaty dotyczące komunikacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością. 

– Interaktywne sesje, w których pracownicy uczą się, jak być bardziej świadomymi i włączającymi w swoim podejściu. 

– Efekt: Zwiększenie świadomości na temat różnorodności i lepsze zrozumienie jej wartości w środowisku pracy. 

  

Każde z tego typu wydarzeń odzwierciedla różne sposoby, w jakie wydarzenia sponsorskie mogą być wykorzystywane do promowania ważnych celów społecznych i biznesowych, dostarczając jednocześnie wartościowej edukacji i wsparcia uczestnikom. 

Inne projekty