Szanowni Państwo! 

Fundacja Provocare – Instytut Prowokatywności w pierwszą rocznicę swojego istnienia a 11 rocznicę funkcjonowania Instytutu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Podejścia Prowokatywnego. To niepowtarzalna okazja do związania swojej marki z innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami rozwoju i wsparcia Człowieka, przyciągającymi uwagę międzynarodowej społeczności profesjonalistów i entuzjastów, jak również sceptyków. 

CZYM JEST PROWOKATYWNOŚĆ? 

Podejście Prowokatywne wywodzi się z Terapii Prowokatywnej, co oznacza, iż u swych podstaw jest modelem klinicznej pracy terapeutycznej, zaadaptowanej do coachingu, procesów rozwojowych, edukacyjnych i komunikacji międzyludzkiej, a także wyrazu artystycznego.  

Polega na wykorzystaniu humoru, paradoksu i uważności do uruchomienia motywacji do zmiany i rozwoju poprzez uwolnienie energii ukrytej w ograniczających przekonaniach lub postawach   

Badania kliniczne oraz doświadczenie nasze i praktyków prowokatywności pokazują, że jej skuteczność najbardziej uwidacznia się:   

 • w pracy nad odpornością psychiczną młodzieży i dorosłych,    
 • rozwojem myślenia krytycznego i abstrakcyjnego dzieci i dorosłych,    
 • procesie leczenia i wsparcia osób doświadczających traumy, wypalenia zawodowego, załamania nerwowego, kryzysu psychicznego   
 • w pracy z motywacją i pewnością siebie    
 • w pracy z fobiami, konfliktami wewnętrznymi, lękami stanami nerwicowymi   
 • w pracy z pacjentami chorymi na depresję, pacjentami terminalnie chorymi (praca z motywacją do życia i postawą wobec procesu leczenia)   
 • pacjentami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA, DDD,    
 • w budowaniu umiejętności wyrażania emocji i otwartej komunikacji (w tym postawy asertywnej)    
 • budowania decyzyjności i sprawczości osoby    

 budowania relacji, więzi i integracji między osobami (w tym w pracy z konfliktem).  

✅ Cel / Idea Kongresu 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Podejścia Prowokatywnego będzie miał na celu zjednoczenie ekspertów z różnych dziedzin w celu:  

 • propagowanie metody i jej etycznego oraz profesjonalnego stosowania  
 • wymianę doświadczeń i wiedzy między praktykami prowokatwnymi   
 • budowanie społeczności praktyków oraz sympatyków prowokatywności jako podejścia do rozwoju, wsparcia, edukacji oraz edukacji osób, rodzin i zespołów.   
 •  promowanie innowacyjnych podejść wsparcia i rozwoju człowieka 
 • rozwijanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych stron świata i różnych dyscyplin psychologicznych i twórczych  
 • tworzenie platformy do dalszych badań i rozwoju tej dziedziny. 

Kongres jest zorganizowany w trybie stacjonarnym i online, aby maksymalnie uwzględnić różne preferencje uczestników.  

Kluczowe elementy Kongresu:  

 1. Panel otwarcia pod hasłem „Humor jako motywator do życia’  
   
 1. Wykłady międzynarodowych ekspertów z zakresu psychologi, biznesu, nauki i sztuki.  
   
 1. Warsztaty i Webinary rozwojowe oraz kompetencyjne z podziałem na specyfikę odbiorcy.  
   
 1. Sesje coachingowe prowadzone na żywo w nurcie prowokatywnym z możliwością interakcji i dyskusji 
   
 1. Dyskusje Panelowe dotyczące aktualnych badań i wyzwań w dziedzinie terapii rozowju i prowokatywności 
   
 1. Warsztat mistrzowski dr E. Noni Hofner pt. “Styl Prowowkatywny – tło i narzędzia” 
   
 1. Networking 
   
 1. Podsumowanie: wnioski i plany na przyszłość 

    

✅ TERMIN 

Kongres odbędzie się w dniach 1 do 6 października 2024 w formie onlie i stacjonarnej. 

Kongres wpisany został w roczny projekt edukacyjno – rozwojowojowy Fundacji pt. „Prowokatywność i improwizacja – na styku energii i możliwości” realizowany stacjonarnie na terenie Polski oraz w przestrzeni online  

DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ WYDARZENIE? 
 

Innowacyjność i Pionierskie Podejście 

Kongres ten jest pierwszym tego typu wydarzeniem na świecie w kontekście psychologii, metod terapeutycznych i artystycznych opartych na paradoksie oraz absurdzie. Jest więc niezwykle innowacyjnym krokiem, co oznacza, że Kongres jest pionierskim forum, gromadzącym ekspertów, praktyków, entuzjastów oraz osoby zainteresowane eksploracją i rozwijaniem tej nowatorskiej dziedziny. Inicjatywa niewątpliwie przyczynia się do budowy społeczności skupionej na wymianie myśli, doświadczeń, informacji o bieżących badaniach oraz praktycznych zastosowaniach metod prowokatywnych, improwizacyjnych i pochodnych. Wydarzenie to może stać się miejscem, gdzie kształtują się nowe teorie, metody i standardy w dziedzinie Terapii Prowokatywnej i Coachingu Prowokatywnego, wpływając na rozwój tych specjalizacji na skalę globalną. 

Miedzynarodowość Kongresu: 

 • przyciąga uczestników, prelegentów i ekspertów z różnych krajów na całym świecie 
 • umożliwia wymianę różnorodnych perspektyw, doświadczeń i najlepszych praktyk z różnych regionów, co może znacząco wzbogacić dyskusje, prezentacje i atmosferę kongresu. 
 • jest przyczółkiem do stworzenia globalnej platformy dla profesjonalistów z danej 
 • jest miejscem, gdzie branża może śledzić światowe trendy, zdobywać inspiracje z różnych kontekstów i nawiązywać współpracę na międzynarodową skalę.  
 • jest on okazją do budowania mostów między różnymi społecznościami zawodowymi, co może przyczynić się do rozwoju dziedziny w skali globalnej.  
 • jest miejscem nie tylko wymiany wiedzy, ale także platformą do budowania międzynarodowego wspólnoty profesjonalistów. 

Umożliwienie uczestnictwa online w Kongresie poprzez platformę konferencyjną, z możliwością nie tylko oglądania transmisji na żywo, a aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, warsztatach i sesjach sprawi że niezależnie o miejsca z jakiego osoba będzie chciała się połączyć – będzie to możliwe.  

Materiały edukacyjne i dydaktyczne będą udostępnione uczestnikom tak w trakcie trwania Kongresu, jak również po jego zakończeniu. Udostępniony zostanie wszystkim uczestnikom dostęp do nagranych prezentacji, materiałów konferencyjnych i publikacji.  

Nagrania, jak i materiały dydaktyczne zostaną przetłumaczone na język polski i angielski, a nagrania video zostaną wzbogacone o transkrypcje i tłumaczenie. Hybrydowy model kongresu pozwoliłby na elastyczność i dostosowanie się do różnych potrzeb i ograniczeń uczestników. 

 Dlaczego warto wspierać projekt? 
 

Korzyści dla partnera:  

Społeczna odpowiedzialność  

Decydując się na wsparcie naszego projektu, Państwa firma zyska unikalną szansę na wzmocnienie swojego wizerunku jako marki zaangażowanej społecznie i promującej zdrowy styl życia. 

Jest to także doskonała okazja do zwiększenia świadomości wśród Państwa pracowników, kontrahentów i klientów na temat metod rozwijających kreatywne myślenie i elastyczność w działaniu, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie pewności siebie i efektywności w nowych sytuacjach.  

Globalna Widoczność: 

Uzyskajcie globalną widoczność, wspierając wydarzenie, które przyciąga uczestników i prelegentów z różnych krajów, tworząc unikalną społeczność międzynarodową tak praktyków, jak i sympatyków oraz osób zainteresowanych rozwojem własnym i innych (od trony prywatnej i zawodowej). 

Ekspozycja Marki:  

Oferujemy różnorodne możliwości ekspozycji marki w działaniach promujących Kongres i podczas Kongresu, jak również podczas całorocznej kampanii związanej z wydarzeniami okołokoronowymi i promocją metody.  
 
Ekspozycja przed, w trakcie i po Kongresie będzie miała różne  

 • Wyróżnione umieszczenie logo w materiałach promocyjnych przedkongresowych, takich jak ogłoszenia, plakaty i zaproszenia online, docierając do potencjalnych uczestników i partnerów biznesowych na całym świecie. 
 • Logo sponsorów w materiałach usostępnianych podczas Kongresu  
 • Logo sponsorów w materiałach podsumowujących wydarzenie, raportach prasowych i artykułach związanych z kongresem 
 • Utrwalenie marki wśród uczestników oraz szerszej społeczności zainteresowanej psychologią, coachingiem, rozwojem i improwizacją  

Rozszerzony Zasięg Marketingowy: 

Umożliwiamy Państwu osiągnięcie szerszego audytorium poprzez eksponowanie marki zarówno przed, w trakcie, jak i po wydarzeniu, zwiększając świadomość w kontekście psychologii odwróconej i metod prowokatywnych i improwizacyjnych. 

Trwała Pamięć o Marce: 

Logo firmy będzie obecne w kluczowych momentach kampanii, dzięki czemu marka stanie się trwale związana z innowacyjnością w dziedzinie psychologii. 

Nawiązywanie Relacji Biznesowych: 

Skorzystajcie z okazji do nawiązania relacji biznesowych z liderami branży psychologii, terapii, coachingu, improwizacji oraz ekspertami prowokatywnych metody. 

Propozycje szczegółowych Pakietów Partnerskich lub Sponsoringowych prześlemy  na Państwa życzenie w osobnym dokumencie.  

Inne projekty