Zostań Partnerem lub Sponsorem naszych działań i projektów

 Jako Partner projektu możesz wesprzeć:  

 • jeden z projektów naszej Fundacji  
 • wesprzeć wybraną kampanię, która odpowiada Twoim przekonaniom 
 • współ-stworzyć projekt zgodny z wartościami i celami Twoimi i Twojej organizacji  

Jesteś zainteresowany współdziałaniem, a może interesuje Cię konkretnym projekt Fundacji, który realizujemy?  Zapraszamy do kontaktu. Chętnie spotkamy się z Tobą i porozmawiamy o tym co możemy razem zrobić. 
 

Współdziałanie z nami wzmacnia pozycję Twojej firmy jako Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (klikasz na te słowa i wyświetla się) 

CO TO JEST SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALOŚĆ BIZNESU? 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (ANG. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CSR) – według definicji zawartej w normie NORMIE PN-ISO 26 000 jest to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które: 

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; 
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy; 
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; 
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach 

 

FORMY WSPÓŁPRACY

z naszą Fundacją w ramach CSR jakie proponujemy to:  

 • uczestnictwo w projektach i akcjach społecznych prowadzonych przez fundację  
 • organizowanie i udział w aukcjach charytatywnych na rzecz celów Statutowych Fundacji  
 • promocja wśród pracowników idei wspierania Fundacji  
 • objęcie stałą pomocą finansową wybranego podopiecznego lub grupy przez program rozwijaj wirtualnie 
 • fundowanie Beneficjentom fundacji np. uczestnictwa w warsztatach światowych i polskich ekspertów  
 • przekazywanie w formie darowizny rzeczowej produktów swojej firmy 
 • wolontariat pracowniczy 
 • wspólne przygotowania do uroczystości typu dzień dziecka, 
 • dotowanie prac nad filmami dokumentalnymi jakie kręci Fundacja  
 • dotowanie kongresu międzynarodowego organizowanego przez Fundację  
 • realizacja wspólnych projektów celowych    

 

korzyści z wprowadzenia CSR warte zaznaczenia to:  

 • budowanie wizerunku wiarygodności i reputacji 
 • zwiększenie lojalności wśród pracowników, konsumentów i interesariuszy 
 • podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy 
 • wzrost zainteresowania inwestorów w biznes, odpowiedzialnie budujący swój wizerunek 
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.
   

W zamian oferujemy między innymi: 

 • umieszczenie logo Twojej firmy w materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących projektu/kampanii 
 • umieszczenie logo Twojej firmy w i na produktach projektu 
 • reklama w każdym wideo dotyczących projektu udostępnianym na YouTube i Facebook,
 • ekspozycja stoiska i/ lub materiałów promocyjnych Twojej firmy na wydarzeniach w ramach projektu,
 • czynny udział w działaniach projektu i/lub kampanii społecznej (organizacja wspólnego eventu, konferencji, warsztatu, akcji społecznych, konkursów, itp.),
 • lokowanie banneru/rollupu Twojej firmy na zdjęciach dotyczących projektu,
 • informacja o partnerze w każdym poście dotyczącym projektu na naszej stronie, w mediach społecznościowych i czasopiśmie Fundacji,
 • artykuł sponsorowany na stronie internetowej – promocja artykułu na stronie głównej oraz w mediach społecznościowych,
 • logo firmy z linkiem na stronie głównej oraz zakładce Partnerzy
 • umieszczanie informacji i loga firmy na podstronie projektu lub kampanii społecznej
 • związanie projektu z produktami bądź usługami firmy,

 

Korzyści z naszej współpracy to m.in: 

 

 1. W wymiarze zawodowym i firmowym:  
 • Budowa społecznej marki firmy  
 • Promowanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy przez Fundację 
 • CSR jako budowanie pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym 
 • Zwiększenie lojalności i zaangażowania w Twoich pracownikach  
 • Wzmocnienie lojalności Twoich klientów oraz pozyskanie nowych 

 

 1. W wymiarze ludzkim:  
 • Wpływ na zmiany w ludziach i otaczającym świecie  
 • Realizacja wspólnych społecznych celów i wartości 
 • Wpływ na kształtowanie postaw i przekonań Twoich i Twoich pracowników oraz klientów  
 • Wzmocnienie poczucia, że wspólnie robicie coś wartościowego i ważnego dla innych  

 

 

 

Do jakich projektów poszukujemy Partnerów? 

 

 1. I międzynarodowego Kongresu Prowokatywności  
 1. Filmu dokumentalnego  
 1. Serii reportaży  
 1. Książki o humorze i radości  

 

Chcesz zostać Partnerem napisz do nas dialog@provocare.pl lub
Formularz kontaktowy  


 

 1. jako Sponsor projektu

  Jako Sponsor możesz zaangażować siebie i swoje zasoby w współdziałanie z nami na dwa sposoby  
 1. Wspierając jeden z naszych projektów (Każdy projekt Fundacji ma swój określony budżet i własną ofertę sponsorską. Realizowane przez nas projekty są transparentne dla Partnerów i Sponsorów na ich prośbę) 
 1. Realizując z nami wydarzenie sponsorskie – zgodne z celami i wartościami Twojej organizacji  

Wydarzenie sponsorskie zostaną opracowane wspólnie przez Sponsora i zespół Fundacji.  

Wydarzenia sponsorskie stworzone wraz z Sponsorem, w zgodzie z misją jego Firmy oraz celami statutowymi naszej Fundacji.
Zostaną tak opracowane i przeprowadzone, aby każdy z uczestnik był w nie tylko w nie zaangażowany aktywnie, miał również poczucie tworzenia czegoś ważnego i dobrego, co ma realny wpływ na otoczenie, np. poprzez aktywne działania na rzecz najbardziej potrzebujących.  

Jednocześnie tak by działania wspólne pozwalały zespołom na rozwój i integrację dla lepszego realizowania celów Firmowych i osobistych.  

 

Wydarzenia te mogą być realizowane w obrębie dwóch grup:  


 1. Projekt z zakresu społecznej odpowiedzialność biznesu

Kompleksowo realizujemy autorskie programy rozwojowe i integracyjne, oparte na idei CSR ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru:

A. zdrowia psychicznego człowieka

 

 1. rozwoju osobistego i zawodowego człowieka

   
 2. integracji i rozwoju zespołów

  Tematy w jakich się specjalizujemy to:
  odporność psychiczna, profilaktyk wypalenia zawodowego, rozwój kreatywnego myślenia i elastycznego działania, efektywna komunikacja zespołowa, komunikacja międzykulturowa, praktyczna psychologia zarządzania, budowanie zespołów, efektywna współpraca w świecie VUKA, improwizacja i prowokatywność, różnorodność płciowa seksualna, psychologia relacji i związków.  

 

 1. Projekty edukacyjno – warsztatowe mające na celu wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych oraz rozwoju dzieci  i młodzieży 

Przykładowe realizacje:  

Case Study 1: „Zdrowie Psychiczne w Świecie Biznesu” 

 

Typ Wydarzenia: Projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

Cel: Podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy. 

Opis: 

– Seria warsztatów i webinarów współorganizowanych przez Sponsora i Fundację, skupiających się na profilaktyce wypalenia zawodowego i odporności psychicznej. 

– Udział ekspertów w dziedzinie psychologii biznesu i zarządzania stresu. 

– Stworzenie przestrzeni dla pracowników sponsora do dyskusji i nauki strategii radzenia sobie ze stresem oraz budowania zdrowego środowiska pracy. 

– Efekt: Zwiększenie efektywności i satysfakcji w pracy, a także poprawa ogólnego dobrostanu pracowników. 

 

Case Study 2: „Rozwój Kreatywności i Współpracy Zespołowej” 

Typ Wydarzenia: Projekty edukacyjno-warsztatowe 

Cel: Integracja i rozwój zespołów. 

Opis: 

– Warsztaty kreatywnego myślenia i efektywnej komunikacji zespołowej. 

– Ćwiczenia praktyczne w zakresie improwizacji i prowokatywności, prowadzone w różnorodnych środowiskach. 

– Wykorzystanie gier i aktywności grupowych do budowania zespołu i wzmacniania współpracy. 

– Efekt: Wzrost kreatywności, lepsza komunikacja w zespole i zwiększona zdolność do elastycznego działania w dynamicznym środowisku. 

 

Case Study 3: „Wsparcie Rodzin i Rozwój Młodzieży” 

Typ Wydarzenia: Projekty edukacyjno – warsztatowe dla rodzin i młodzieży 

Cel: Wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych i wspieranie rozwoju młodzieży. 

Opis: 

– Seria warsztatów dla rodziców i dzieci skoncentrowanych na budowaniu efektywnych i zdrowych relacji rodzinnych. 

– Szkolenia na tematy związane z psychologią rozwojową, komunikacją rodzinną i wsparciem edukacyjnym. 

– Zorganizowanie interaktywnych sesji dla młodzieży, skupiających się na rozwoju osobistym, radzeniu sobie ze stresem i planowaniu kariery. 

– Efekt: Wzmocnienie więzi rodzinnych i wsparcie młodych ludzi w ich osobistym i zawodowym rozwoju. 

 

Case Study 4: „Wspieranie Różnorodności i Włączenia w Pracy” 

Typ Wydarzenia: Projekt CSR z naciskiem na różnorodność i włączenie 

Cel: Promowanie różnorodności płciowej, seksualnej i międzykulturowej w miejscu pracy. 

Opis: 

– Cykl szkoleń i dyskusji na temat różnorodności i włączenia w miejscu pracy. 

– Warsztaty dotyczące komunikacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością. 

– Interaktywne sesje, w których pracownicy uczą się, jak być bardziej świadomymi i włączającymi w swoim podejściu. 

– Efekt: Zwiększenie świadomości na temat różnorodności i lepsze zrozumienie jej wartości w środowisku pracy. 

 

Każde z tego typu wydarzeń odzwierciedla różne sposoby, w jakie wydarzenia sponsorskie mogą być wykorzystywane do promowania ważnych celów społecznych i biznesowych, dostarczając jednocześnie wartościowej edukacji i wsparcia uczestnikom. 
PRZYKŁĄDOWE KORZYŚCI DLA SPOSORA:
 

 • wejściówki na warsztaty i wydarzenia organizowane i prowadzone przez Fundację dla osób wskazanych przez Sponsora  
 • trzy wejściówki stacjonarne i trzy wejściówki online na Międzynarodowy Kongres Podejścia Prowokatywnego  
 • 6 dni szkoleniowych – warsztaty przeznaczone dla Sponsora z zakresu kompetencji menedżerskich / coachingowych / sprzedażowych – szczegóły, tematy i czas warsztatów do ustalenia (kwota w przedziale 16.000 zł za dzień szkoleniowy dla 50 osób biorących udział w warsztacie = 96 000 zł)   
 • dwie wejściówki na warsztat Jeroena Steka i dwie wejściówki na warsztat dr Noni Hofner dla gości Sponsora  (wartość 2 500 zł za osobę na dany warsztat – w sumie po 5 000 tys. zł za warsztat Jeroena i dr Noni – 10 000 zł) 
 • sesja do wyboru: coaching, mediacja, konsultacja (proces rozwoju składający się z 4 sesji) – dla 4 osób wskazanych przez Patrona (o wartości 1 700 zł od osoby, 6 800 zł x 4 = 27 200 zł)  
 • udział w wybranych 6 warsztatach rozwojowych realizowanych lub organizowanych przez Provocare lub InLumine dla 6 osób wskazanych przez Sponsora [wartość 1 500 zł od osoby za jeden warsztat. 9000 zł x 6 = 54 000 zł) 
 • komediowy spektakl improwizacyjno- teatralny opracowany specjalnie dla Sponsora [wartość 11 000 zł za spektakl do 3 aktorów)  
 • prezenty książkowe związane z metodą, której dotyczy wydarzenie (o wartości 1 000 zł)  
 • wymienienie na liście Sponsorów  
 • wymienienie Sponsora w reportażach dotyczących metody i wydarzeń związanych z projektem   
 • logo Sponsora umieszczone w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu i poszczególnych wydarzeń wchodzących w jego skład  
 • logo umieszczone na stronach www organizatorów  
 • logo umieszczone w prezentacjach multimedialnych związanych z projektem i wydarzeniami wchodzącymi w jego skład   
 • logo umieszczone w filmach i materiałach reporterskich z przebiegu projektu   
 • podziękowanie od Zespołu Fundacji Provocare  
 • fotografie (fotorelacja) z wydarzenia z prawem publikacji na stronach Sponsora bądź akredytacja dla fotografa Sponsora   
 

 

 1. A może chcesz od nas wsparcia 
 • W Twoich pomysłach i projektach (realizatorskie, twórcze, inne) (klikasz w to i rozwija się więcej)
  jesteśmy otwarci do wspierania projektów i pomysłów zgodnych z celami statutowymi naszej fundacji tak od strony organizacyjnej mentorskiej wykonawczej jak i logistycznej, a także innej wskazanej jako potrzebna i wartościowa dla ciebie z naszej strony. W celu lepszego i efektywniejszego podjęcia ewentualnego współdziałania – zapraszamy do kontaktu 

 

formularz kontaktowy