Międzynarodowy Kongres Prowokatywny 

Szanowni Państwo! 

Fundacja Provocare – Instytut Prowokatywności w pierwszą rocznicę swojego istnienia a 11 rocznicę funkcjonowania Instytutu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Podejścia Prowokatywnego. To niepowtarzalna okazja do związania swojej marki z innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami rozwoju i wsparcia Człowieka, przyciągającymi uwagę międzynarodowej społeczności profesjonalistów i entuzjastów, jak również sceptyków. 

CZYM JEST PROWOKATYWNOŚĆ? 

Podejście Prowokatywne wywodzi się z Terapii Prowokatywnej, co oznacza, iż u swych podstaw jest modelem klinicznej pracy terapeutycznej, zaadaptowanej do coachingu, procesów rozwojowych, edukacyjnych i komunikacji międzyludzkiej, a także wyrazu artystycznego.  

Polega na wykorzystaniu humoru, paradoksu i uważności do uruchomienia motywacji do zmiany i rozwoju poprzez uwolnienie energii ukrytej w ograniczających przekonaniach lub postawach   

Badania kliniczne oraz doświadczenie nasze i praktyków prowokatywności pokazują, że jej skuteczność najbardziej uwidacznia się:   

 • w pracy nad odpornością psychiczną młodzieży i dorosłych,    
 • rozwojem myślenia krytycznego i abstrakcyjnego dzieci i dorosłych,    
 • procesie leczenia i wsparcia osób doświadczających traumy, wypalenia zawodowego, załamania nerwowego, kryzysu psychicznego   
 • w pracy z motywacją i pewnością siebie    
 • w pracy z fobiami, konfliktami wewnętrznymi, lękami stanami nerwicowymi   
 • w pracy z pacjentami chorymi na depresję, pacjentami terminalnie chorymi (praca z motywacją do życia i postawą wobec procesu leczenia)   
 • pacjentami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA, DDD,    
 • w budowaniu umiejętności wyrażania emocji i otwartej komunikacji (w tym postawy asertywnej)    
 • budowania decyzyjności i sprawczości osoby    

 budowania relacji, więzi i integracji między osobami (w tym w pracy z konfliktem).  

✅ Cel / Idea Kongresu 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Podejścia Prowokatywnego będzie miał na celu zjednoczenie ekspertów z różnych dziedzin w celu:  

 • propagowanie metody i jej etycznego oraz profesjonalnego stosowania  
 • wymianę doświadczeń i wiedzy między praktykami prowokatwnymi   
 • budowanie społeczności praktyków oraz sympatyków prowokatywności jako podejścia do rozwoju, wsparcia, edukacji oraz edukacji osób, rodzin i zespołów.   
 •  promowanie innowacyjnych podejść wsparcia i rozwoju człowieka 
 • rozwijanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych stron świata i różnych dyscyplin psychologicznych i twórczych  
 • tworzenie platformy do dalszych badań i rozwoju tej dziedziny. 

Kongres jest zorganizowany w trybie stacjonarnym i online, aby maksymalnie uwzględnić różne preferencje uczestników.  

Kluczowe elementy Kongresu:  

 1. Panel otwarcia pod hasłem „Humor jako motywator do życia’  
   
 1. Wykłady międzynarodowych ekspertów z zakresu psychologi, biznesu, nauki i sztuki.  
   
 1. Warsztaty i Webinary rozwojowe oraz kompetencyjne z podziałem na specyfikę odbiorcy.  
   
 1. Sesje coachingowe prowadzone na żywo w nurcie prowokatywnym z możliwością interakcji i dyskusji 
   
 1. Dyskusje Panelowe dotyczące aktualnych badań i wyzwań w dziedzinie terapii rozowju i prowokatywności 
   
 1. Warsztat mistrzowski dr E. Noni Hofner pt. “Styl Prowowkatywny – tło i narzędzia” 
   
 1. Networking 
   
 1. Podsumowanie: wnioski i plany na przyszłość 

    

✅ TERMIN 

Kongres odbędzie się w dniach 1 do 6 października 2024 w formie onlie i stacjonarnej. 

Kongres wpisany został w roczny projekt edukacyjno – rozwojowojowy Fundacji pt. „Prowokatywność i improwizacja – na styku energii i możliwości” realizowany stacjonarnie na terenie Polski oraz w przestrzeni online  

DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ WYDARZENIE? 
 

Innowacyjność i Pionierskie Podejście 

Kongres ten jest pierwszym tego typu wydarzeniem na świecie w kontekście psychologii, metod terapeutycznych i artystycznych opartych na paradoksie oraz absurdzie. Jest więc niezwykle innowacyjnym krokiem, co oznacza, że Kongres jest pionierskim forum, gromadzącym ekspertów, praktyków, entuzjastów oraz osoby zainteresowane eksploracją i rozwijaniem tej nowatorskiej dziedziny. Inicjatywa niewątpliwie przyczynia się do budowy społeczności skupionej na wymianie myśli, doświadczeń, informacji o bieżących badaniach oraz praktycznych zastosowaniach metod prowokatywnych, improwizacyjnych i pochodnych. Wydarzenie to może stać się miejscem, gdzie kształtują się nowe teorie, metody i standardy w dziedzinie Terapii Prowokatywnej i Coachingu Prowokatywnego, wpływając na rozwój tych specjalizacji na skalę globalną. 

Miedzynarodowość Kongresu: 

 • przyciąga uczestników, prelegentów i ekspertów z różnych krajów na całym świecie 
 • umożliwia wymianę różnorodnych perspektyw, doświadczeń i najlepszych praktyk z różnych regionów, co może znacząco wzbogacić dyskusje, prezentacje i atmosferę kongresu. 
 • jest przyczółkiem do stworzenia globalnej platformy dla profesjonalistów z danej 
 • jest miejscem, gdzie branża może śledzić światowe trendy, zdobywać inspiracje z różnych kontekstów i nawiązywać współpracę na międzynarodową skalę.  
 • jest on okazją do budowania mostów między różnymi społecznościami zawodowymi, co może przyczynić się do rozwoju dziedziny w skali globalnej.  
 • jest miejscem nie tylko wymiany wiedzy, ale także platformą do budowania międzynarodowego wspólnoty profesjonalistów. 

Umożliwienie uczestnictwa online w Kongresie poprzez platformę konferencyjną, z możliwością nie tylko oglądania transmisji na żywo, a aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, warsztatach i sesjach sprawi że niezależnie o miejsca z jakiego osoba będzie chciała się połączyć – będzie to możliwe.  

Materiały edukacyjne i dydaktyczne będą udostępnione uczestnikom tak w trakcie trwania Kongresu, jak również po jego zakończeniu. Udostępniony zostanie wszystkim uczestnikom dostęp do nagranych prezentacji, materiałów konferencyjnych i publikacji.  

Nagrania, jak i materiały dydaktyczne zostaną przetłumaczone na język polski i angielski, a nagrania video zostaną wzbogacone o transkrypcje i tłumaczenie. Hybrydowy model kongresu pozwoliłby na elastyczność i dostosowanie się do różnych potrzeb i ograniczeń uczestników. 

 Dlaczego warto wspierać projekt? 
 

Korzyści dla partnera:  

Społeczna odpowiedzialność  

Decydując się na wsparcie naszego projektu, Państwa firma zyska unikalną szansę na wzmocnienie swojego wizerunku jako marki zaangażowanej społecznie i promującej zdrowy styl życia. 

Jest to także doskonała okazja do zwiększenia świadomości wśród Państwa pracowników, kontrahentów i klientów na temat metod rozwijających kreatywne myślenie i elastyczność w działaniu, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie pewności siebie i efektywności w nowych sytuacjach.  

Globalna Widoczność: 

Uzyskajcie globalną widoczność, wspierając wydarzenie, które przyciąga uczestników i prelegentów z różnych krajów, tworząc unikalną społeczność międzynarodową tak praktyków, jak i sympatyków oraz osób zainteresowanych rozwojem własnym i innych (od trony prywatnej i zawodowej). 

Ekspozycja Marki:  

Oferujemy różnorodne możliwości ekspozycji marki w działaniach promujących Kongres i podczas Kongresu, jak również podczas całorocznej kampanii związanej z wydarzeniami okołokoronowymi i promocją metody.  
 
Ekspozycja przed, w trakcie i po Kongresie będzie miała różne  

 • Wyróżnione umieszczenie logo w materiałach promocyjnych przedkongresowych, takich jak ogłoszenia, plakaty i zaproszenia online, docierając do potencjalnych uczestników i partnerów biznesowych na całym świecie. 
 • Logo sponsorów w materiałach usostępnianych podczas Kongresu  
 • Logo sponsorów w materiałach podsumowujących wydarzenie, raportach prasowych i artykułach związanych z kongresem 
 • Utrwalenie marki wśród uczestników oraz szerszej społeczności zainteresowanej psychologią, coachingiem, rozwojem i improwizacją  

Rozszerzony Zasięg Marketingowy: 

Umożliwiamy Państwu osiągnięcie szerszego audytorium poprzez eksponowanie marki zarówno przed, w trakcie, jak i po wydarzeniu, zwiększając świadomość w kontekście psychologii odwróconej i metod prowokatywnych i improwizacyjnych. 

Trwała Pamięć o Marce: 

Logo firmy będzie obecne w kluczowych momentach kampanii, dzięki czemu marka stanie się trwale związana z innowacyjnością w dziedzinie psychologii. 

Nawiązywanie Relacji Biznesowych: 

Skorzystajcie z okazji do nawiązania relacji biznesowych z liderami branży psychologii, terapii, coachingu, improwizacji oraz ekspertami prowokatywnych metody. 

Propozycje szczegółowych Pakietów Partnerskich lub Sponsoringowych prześlemy  na Państwa życzenie w osobnym dokumencie.  

ProvoActiv – projekty sponsorskie i wydarzenia eventowe 

Wydarzenia sponsorskie zostaną opracowane wspólnie przez Sponsora i zespół Fundacji.  

Wydarzenia sponsorskie stworzone wraz z Sponsorem, w zgodzie z misją jego Firmy oraz celami statutowymi naszej Fundacji.  
Zostaną tak opracowane i przeprowadzone, aby każdy z uczestnik był w nie tylko w nie zaangażowany aktywnie, miał również poczucie tworzenia czegoś ważnego i dobrego, co ma realny wpływ na otoczenie, np. poprzez aktywne działania na rzecz najbardziej potrzebujących.  

Jednocześnie tak by działania wspólne pozwalały zespołom na rozwój i integrację dla lepszego realizowania celów Firmowych i osobistych.  

Wydarzenia te mogą być realizowane w obrębie dwóch grup:  

 
1. Projekt z zakresu Społecznej Odpowiedzialność Biznesu 

Kompleksowo realizujemy autorskie programy rozwojowe i integracyjne, oparte na idei CSR ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru:  
 
A. zdrowia psychicznego człowieka 

B. rozwoju osobistego i zawodowego człowieka  

C. integracji i rozwoju zespołów  

Tematy w jakich się specjalizujemy to:  
odporność psychiczna, profilaktyk wypalenia zawodowego, rozwój kreatywnego myślenia i elastycznego działania, efektywna komunikacja zespołowa, komunikacja międzykulturowa, praktyczna psychologia zarządzania, budowanie zespołów, efektywna współpraca w świecie VUKA, improwizacja i prowokatywność, różnorodność płciowa seksualna, psychologia relacji i związków.  

2. Projekty edukacyjno – warsztatowe mające na celu wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych oraz rozwoju dzieci i młodzieży  

Przykładowe realizacje:  

Case Study 1: „Zdrowie Psychiczne w Świecie Biznesu” 

  

Typ Wydarzenia: Projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

Cel: Podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy. 

Opis: 

– Seria warsztatów i webinarów współorganizowanych przez Sponsora i Fundację, skupiających się na profilaktyce wypalenia zawodowego i odporności psychicznej. 

– Udział ekspertów w dziedzinie psychologii biznesu i zarządzania stresu. 

– Stworzenie przestrzeni dla pracowników Sponsora do dyskusji i nauki strategii radzenia sobie ze stresem oraz budowania zdrowego środowiska pracy. 

– Efekt: Zwiększenie efektywności i satysfakcji w pracy, a także poprawa ogólnego dobrostanu pracowników. 

  

Case Study 2: „Rozwój Kreatywności i Współpracy Zespołowej” 

Typ Wydarzenia: Projekty edukacyjno-warsztatowe 

Cel: Integracja i rozwój zespołów. 

Opis: 

– Warsztaty kreatywnego myślenia i efektywnej komunikacji zespołowej. 

– Ćwiczenia praktyczne w zakresie improwizacji i prowokatywności, prowadzone w różnorodnych środowiskach. 

– Wykorzystanie gier i aktywności grupowych do budowania zespołu i wzmacniania współpracy. 

– Efekt: Wzrost kreatywności, lepsza komunikacja w zespole i zwiększona zdolność do elastycznego działania w dynamicznym środowisku. 

  

Case Study 3: „Wsparcie Rodzin i Rozwój Młodzieży” 

Typ Wydarzenia: Projekty edukacyjno – warsztatowe dla rodzin i młodzieży 

Cel: Wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych i wspieranie rozwoju młodzieży. 

Opis: 

– Seria warsztatów dla rodziców i dzieci skoncentrowanych na budowaniu efektywnych i zdrowych relacji rodzinnych. 

– Szkolenia na tematy związane z psychologią rozwojową, komunikacją rodzinną i wsparciem edukacyjnym. 

– Zorganizowanie interaktywnych sesji dla młodzieży, skupiających się na rozwoju osobistym, radzeniu sobie ze stresem i planowaniu kariery. 

– Efekt: Wzmocnienie więzi rodzinnych i wsparcie młodych ludzi w ich osobistym i zawodowym rozwoju. 

  

Case Study 4: „Wspieranie Różnorodności i Włączenia w Pracy” 

Typ Wydarzenia: Projekt CSR z naciskiem na różnorodność i włączenie 

Cel: Promowanie różnorodności płciowej, seksualnej i międzykulturowej w miejscu pracy. 

Opis: 

– Cykl szkoleń i dyskusji na temat różnorodności i włączenia w miejscu pracy. 

– Warsztaty dotyczące komunikacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością. 

– Interaktywne sesje, w których pracownicy uczą się, jak być bardziej świadomymi i włączającymi w swoim podejściu. 

– Efekt: Zwiększenie świadomości na temat różnorodności i lepsze zrozumienie jej wartości w środowisku pracy. 

  

Każde z tego typu wydarzeń odzwierciedla różne sposoby, w jakie wydarzenia sponsorskie mogą być wykorzystywane do promowania ważnych celów społecznych i biznesowych, dostarczając jednocześnie wartościowej edukacji i wsparcia uczestnikom. 

Projekty dedykowane Społeczności Sympatyków Podejścia oraz Osobom poszukującym nowych metod rozwoju i wsparcia  

 1. Warsztaty sesyjne prowadzone w podejściu prowokatywnym i przy użyciu podejścia Prowokatywnego jako jednego z elementów procesu wsparcia  
 1. Klub ProvoLubnych – spotkania rozwojowe i edukacyjne  
 1. ProvoDyskut – webinarowy klub dyskusyjny  
 1. ProvoGoście – rozmowy z gośćmi zaproszonymi przez Fundację  
 1. ProvoCzuli – projekty dla par    
 1. ProvoIntymnie – rozmowy o seksualności, intymności, bliskości   
 1. Klub ProvLubnych 

Prowokatywność – metoda na wzmocnienie odporności psychicznej

Projekt realizowany będzie od 1 lipca do 20 grudnia 2023 roku i składać się będzie z 5 działań: 

1. Realizacja webinarów edukacyjnych dla osób w procesie zmiany i rozwoju
Webinary realizowane w formie otwartej, bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych mające na celu: 
◾ zbudowanie u odbiorców umiejętności stosowania podstawowych technik prowokatywnych, w celu wzmocnienia odporności psychicznej i radzenia sobie z stanami depresyjnymi 
◾ rozwój umiejętności niwelowania ryzyka wypalenia zawodowego poprzez wzrost elastyczności myślenia i kreatywności działania za pomocą metod prowokatywnych i improwizacyjnych

2. Organizacja spotkania z dr Noni E. Höfner “Styl Prowokatywny – czym jest a czym nie jest?” stacjonarnie w Krakowie, transmitowane live w dniu 6.09.2023 roku. W formie otwartej, bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. 

Link do wydarzenia: 
https://fb.me/e/tU7FpLGzz

3. Realizacja warsztatu hybrydowego z jedną z czołowych na świecie reprezentantek prowokatywności dr Noni E. Höfner “Styl Prowokatywny – tło i narzędzia” w dniach 8-10.09.2023 roku. Stacjonarnie w Warszawie oraz online.
Warsztat płatny. 

Link do warsztatu

4. Realizacja webinariów i sampli z zakresu Podejścia Prowokatywnego dla specjalistów w 5 głównych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań) 

Webinary i spotkania są realizowane w formie otwartej i bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym ukierunkowaniu na pracowników pomocowych, terapeutów, specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, coachingu.

Mające na celu: 
◾ zaznajomienie z etyczną stroną prowokatywności 
◾ nauczenie podstawowych narzędzi prowokatywnych jakie specjaliści mogą łatwo zaadaptować do swojej pracy z klientami / pacjentami by efektywniej wspierać ich w procesach pomocowych i rozwojowych 

5. Realizacja procesu wydawniczego
◾ wydanie “zeszytu ćwiczeń do samorozwoju” 
◾ wydanie zeszytu informacyjno – edukacyjnego o metodycznych i etycznych ramach prowokatywności dla specjalistów 

CAŁOŚĆ PROJEKTU ADRESOWANA JEST DO: 
◾ Osób zainteresowanych samorozwojem i zmianą w swoim życiu 
◾ Osób nastawionych na budowanie w sobie odporności psychicznej i elastyczności 
Coachów, 
Terapeutów i psychologów, psychiatrów 
Osób stosujących w swojej pracy metody prowokatywne 
Trenerów 
Osób pracujących pomocowo z innymi ludźmi 

#fundacja#fundacjaprovocare#instytutprowokatywność
#projektrozwojowy#projektspołeczny