Zapraszamy

Jeroen Stek

Kreatywność, improwizacja i dziedzictwo Franka Farrelly

Warszawa  22-24.03.2024

FUNDACJA PROVOCARE

Śmiej się zmieniać

Fundacja Provocare

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w obszarach wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, budowania i utrzymania dobrostanu i zdrowia psychicznego w oparciu o podejście prowokatywne. A po ludzku: chcemy dbać o to by ludziom żyło sie lepiej ze sobą i z innymi

Prowokatywność

Podejście do procesów komunikacyjnych, terapeutycznych, pomocowych, coachingowych i rozwojowych oparte o niejednokrotnie zaskakujące interpretacje sposobu myślenia, odczuwania i pojmowania przez klienta. Filarami podejścia są: życzliwość, humor i wyzwanie a także uważność i ciekawość na siebie, rozmówcę i proces zachodzący pomiędzy stronami.

Warsztaty prowokatywności

Komercyjna część działalności dawnego Provocare (warsztaty prowokatywności, improwizacji, sesje terapeutyczne, coachingowe) dostępna jest na stronie inLumine.pl

Obszary

Działania

Rozwój

Podejścia Prowokatywnego
Narzędzi i technik prowokatywnych w różnych kontekstach życia i funkcjonowania człowieka

Promowanie

Promowanie podejścia prowokatywnego wśród terapeutów, coachów, terenerów, mediatorów i innych grup społecznych

Zwiększanie dostępności

Dla ludzi potrzebujących wsparcia i rozwoju oraz dla specjalistów zawodów pomocowych poprzez dotowanie edukacji, szkoleń oraz programy celowe

Standaryzacja

Nie po to, by zamykać podejście w surowe ramy, ale by dać podstawy do rozróżnienia prowokatywności od nieetycznych działań prowokacyjnych.

człowiek

w centrum wszystkich działań Provocare stoi Człowiek i jego dobro

Współpraca i partnerstwo

Organizacja i realizacja kampanii społecznych mających na celu wzmacnianie zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz odporności psychicznej ludzi, rodzin i organizacji.

BADANIA

tego jak zastosowanie podejścia prowokatywnego wpływa na poprawę jakości życia, dobrostanu oraz poziom jego odporności psychicznej człowieka

Kampanie społeczne

Organizacja i realizacja kampanii społecznych mających na celu wzmacnianie zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz odporności psychicznej ludzi, rodzin i organizacji.

Społeczność

wymiana doświadczeń, punktów widzenia, poszerzanie perspektyw w ramach społeczności praktyków i obserwatorów.

Wybrane z 

Biblioteki