ZROBILIŚMY TO!!!

Z przyjemnością informujemy już podczas kręcenia kolejnych scen do filmu dokumentalnego dotyczącego prowokatywności i komunikacji prowokatywnej zorganizowaliśmy spontanicznie pierwszy w życiu Fundacji spektakl prowokatywno – improwizowany. Spektakl odbył się Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku, należącym doMiędzynarodowego Laboratorium Kultury imienia Krzysztofa Kieślowskiego.  

Efektem tego spektaklu nie są jedynie ujęcia do filmu, ale także większa mobilizacja naszego zespołu do działań prowokatywno- improwizowanych na styku teatru i prowokatywności. Co rozumiemy? Dowiecie się o tym już w przyszłym roku.  

Bardzo dziękujemy za współpracę przy tym przedsięwzięciu całej ekipy firmowej, Januszowi Misiowi oraz Bonie.  

Szczególne podziękowania dla Fundacji „InSitu” za użyczenie teatru do tego celu.  

Więcej

Aktualności

Nowy Rok Fundacji

Rok 2024, to pierwszy pełny rok funkcjonowania tej fundacji jaki jest przed nami. Cele postawione przed Fundacją na ten rok są tak merytoryczne jak również organizacyjne, skupione wokół działań ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdajemy sobie sprawę, że cele na ten...

Roczny projekt Fundacji

Projekt edukacyjno - rozwojowy pt. „Prowokatywność i improwizacja - na styku energii i możliwości” – to podróż w świat radości życia, kreatywności działania i samodoskonalenia w zgodzie ze sobą. Projekt realizowany będzie od 14 grudnia 2023 do 14 grudnia 2024 roku...