FUNDACJA PROVOCARE – INSTYTUT PROWOKATYWNOŚCI oficjalnie wpisana do KRS-u 26.09.2023!  

Już nie da się zawrócić… już nie da się ukrywać… już nie da się nie działać jeszcze bardziej, odważniej i pewniej dla dobra człowieka, w zgodzie z myślą i idą Franka Farrellego,  

rozwijając i eksplorujące prowokatywność w różnych kontekstach  

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w obszarach wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, budowania i utrzymania dobrostanu i zdrowia psychicznego w oparciu o podejście prowokatywne i metody pochodne oraz współwystępujące. 

Więcej

Aktualności

Nowy Rok Fundacji

Rok 2024, to pierwszy pełny rok funkcjonowania tej fundacji jaki jest przed nami. Cele postawione przed Fundacją na ten rok są tak merytoryczne jak również organizacyjne, skupione wokół działań ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdajemy sobie sprawę, że cele na ten...

Roczny projekt Fundacji

Projekt edukacyjno - rozwojowy pt. „Prowokatywność i improwizacja - na styku energii i możliwości” – to podróż w świat radości życia, kreatywności działania i samodoskonalenia w zgodzie ze sobą. Projekt realizowany będzie od 14 grudnia 2023 do 14 grudnia 2024 roku...