Refleksje Davida Lake – profesora nauk społecznych oraz wybitnego profesora nauk politycznych o terapii prowokatywnej, jej twórcy, kontynuatorach i użyteczności dla przeciętnego człowieka. O skuteczności, zaletach i zagrożeniach metody w dłoniach adepta