Provoaktywni

Marcin Skorodzień

Trener, superwizor pracy trenerskiej, konsultant biznesu

Certyfikowany trener i coach, mentor i superwizor trenerów, menedżerów oraz sprzedawców.
Docenia i szanuje cele biznesowe przyświecające każdemu projektowi. Zawsze zwraca uwagę na synergię celu z człowiekiem, który będzie go realizował. Jego ulubione warsztaty, to te rozwijające kompetencje społeczne (nie lubi określenia „kompetencje miękkie”). Wspiera organizacje w takich obszarach jak sprzedaż, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, komunikacja, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem w tym techniki relaksacyjne. Specjalizuje się w pracy z kadrą menedżerską.
Coach prowokatywny, który skutecznie łączy „klasyczne” metody pracy trenerskiej i coachingowej z prowokatywnymi interwencjami. Elastycznie przechodzi pomiędzy absurdem, humorem i działaniami osadzonymi na konkrecie i rzeczywistych kontekstach organizacji.
Duże doświadczenie zdobył jako kierownik projektu szkoleniowego, w który zaangażowanych było 50 trenerów sprzedaży, a w warsztatach brało udział 8500 uczestników.
Właściciel firmy szkoleniowej MENTOR MIND. Zawodowy tancerz, który zdobyte umiejętności wykorzystuje w projektowanych przez siebie warsztatach z ruchu i gestu.

https://www.linkedin.com/in/marcin-skorodzie%C5%84-trener/