Provoaktywni

Maciej Chudkiewicz

Rzecznik Prasowy Kongresu i Fundacji 

 

Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Szkoły Liderów Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ. Kończy pisać doktorat w Instytucie Politologii na UKSW. 

Pola zainteresowań/badań: 

Współpraca / praca w mediach: dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Zarządzający mediami i pracą redakcji. Ekspert, konsultant i wykładowca akademicki. Certyfikowany i doświadczony trener grupowy, coach i nauczyciel osób dorosłych.

Od 2009 r. w mediach. Autor i prowadzący programów publicystycznych na ogólnopolskich i lokalnych antenach Telewizji Polskiej. Współprowadzący „Minęła 20” i „Minęła 8” w TVP INFO oraz „Echa Dnia”, „Tygodnik Polityczny”, „Twój wybór”, „Zawsze na temat” oraz porannej rozmowy politycznej w TVP3. Pomysłodawca, autor i prowadzący programów „Gra o Euro” oraz „Gra o Polskę”. Wcześniej prowadzący audycje radiowe oraz wieloletni dziennikarz prasowy. Autor setek tekstów dziennikarskich nt. polityczne, ekonomiczne i społeczne. Przeprowadzał wywiady z prezydentem, ministrami, prezesami i najważniejszymi ludźmi w Polsce. Autor felietonów i tekstów problemowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej. Pracuje przede wszystkim z osobami dorosłymi prowadząc zajęcia na studiach MBA.  

 

https://www.facebook.com/MaciejChudkiewicz
https://www.linkedin.com/in/chudkiewicz