Joanna Czarnecka
coach, konsultant biznesu, terapeutka, wykładowca, superwizor coachingu, terapii oraz pracy trenerskiej w nurcie prowokatywnym

ZAWÓD: coach, konsultant biznesu, terapeutka, wykładowca, superwizor coachingu, terapii oraz pracy trenerskiej w nurcie prowokatywnym

O PRELEGENCIE:

Joanna Czarnecka – Prezes Fundacji Provocare – Instytutu Prowokatywności, która wyrosła na doświadczeniach i dokonaniach przeszło 10 letniego działania Instytutu Podejścia Prowokatywnego w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie:

  • w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie,
  • konsultingowe w obszarze zmiany kultury organizacyjnej, procesów wewnątrz i zewnątrz organizacyjnych,
  • mediacji w biznesie oraz realizacji projektów pojednawczych i scalających wewnątrz organizacji / zespołów.

Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjne w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, kreatywnej.

Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Konsultantka i facylitatorka biznesu oraz koordynator projektów na etapie zmiany organizacyjnej.

Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy mediacyjne, terapeutycznej oraz coachingowej.

Od ponad 10 lat prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla terapeutów, mediatorów oraz coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem.

Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii, Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium Centralnym Szpitalem Psychiatrycznym w Wilnie – oddział psychoterapii klinicznej.

Wykładowczyni na Uniwersytecie Poznańskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Gdańsku.

Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywatorach i wartościach osób i zespołów, a także praca nad rozwojem odporności psychicznej, efektywnej komunikacji i kreatywnego myślenia u ludzi.

Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo–leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno–pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy
z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych. Od niedawna uczy się prowadzić wydawnictwo.

LINK DO STRON PRELEGENTA: www.provocare.org

Pozostali prelegenci

Or Hever

Or Hever

Ekspert KARMIMY MYŚLI, założyciel i CEO Move4Life.

Leon Sztandke

Leon Sztandke

Psycholog, terapeuta par, specjalista terapii uzależnień

Krystyna Wielogórska

Krystyna Wielogórska

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowana terapeutką prowokatywna i akredytowana konsultantka metodologii Insights Discovery.

Iwona Czarkowska

Iwona Czarkowska

psycholog, psychoterapeuta / coach, pedagog, terapeuta prowokatywny / coach prowokatywny akredytowany przez Fundację Provocare

Lilianna Kupaj

Lilianna Kupaj

Coach Master Trainer ICI, PCC ICF, akredytowana Coach i Superwizor Izby Coachingu

Dariusz Seleman

Dariusz Seleman

Trener i trener trenerów, superwizor pracy trenerskiej, Coach ICF (ponad 1800 płatnych godzin coachingu biznesowego). Coach kryzysowy – certyfikat PTP

Agnieszka Langowska

Agnieszka Langowska

Psychotraumatolog, konsultant psychobiologii, coach, mentor, facylitator, psycholog biznesu.

Steve Wells

Steve Wells

Psycholog, Trener przywództwa, Konsultant ds wydajności

Marta Król

Marta Król

Aktorka, Coachini Kognitywna, Socjoterapeutka, Coachini Integracji Oddechu

Federico Sarink

Federico Sarink

Psycholog, terapeuta rodzin, wykładowca na Uniwersytecie w Almería

William Hall

William Hall

Coach, Trener, Facilitator, Improwizator, Dyrektor teatru, Mask Teacher.

Norbert Grzybek

Norbert Grzybek

coach ICC, mastertrener prowokatywności, mastertrener AQR w obszarze budowania odporności psychicznej

Jeroen Stek

Jeroen Stek

Terapeuta systemowy oraz prowokatywny, superwizor, aktor