Roczny projekt edukacyjno – rozwojowy Fundacji pt. „Prowokatywność i improwizacja – na styku energii i możliwości” 

Termin realizacji projektu: 14 grudnia.2023 – 14 grudnia 2024  

·   Miejsce realizacji projektu: Warszawa oraz przestrzeń online   
 
 

Cele projektu:  

 • rozwój osobisty i zawodowy osób i zespołów w kontekście odporności psychicznej, kreatywności, elastyczności myślenia i działania 
 • propagowanie nowych metod rozwoju i wsparcia osób oraz rodzin na polu terapii, coachingu i edukacji 
 • budowanie międzynarodowej społeczności praktyków i sympatyków podejścia prowokatywnego i metod pochodnych  
 • ułatwienie dostępu osobom do nowych metod wsparcia i rozwoju  

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA    

 
Kluczowe Momenty Projektu  

1A. Webinary i spotkania stacjonarne z zakresu psychoedukacji   
  Od 14 grudnia 2023 do 14 grudnia 2024 r. będziemy organizować serię merytorycznych i praktycznych warsztatów, spotkań i webinarów z zakresu psychoedukacji i psychopedagogiki z wybitnymi specjalistami z zakresu psychologii, psychiatrii, medycyny, neuropsychologii, terapii i coachingu. Tak wydarzenia stacjonarne, jak również interaktywne sesje będą dostępne bezpłatne, a tematy będą podzielone według grupy docelowej na wydarzenia dla osób zainteresowanych rozwojem, pracowników medycznych, pomocowych i rozwojowych, osoby ukierunkowane na rozwój pracownika i organizacji. 
 
  

Warsztaty i Webinary mają na celu:   

a.      Wzmacnianie odporności psychicznej i pewności siebie (w tym poczucia sprawstwa) u dzieci, młodzieży i dorosłych   

b.      Rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi   

c.       Wzmocnienie umiejętności kreatywnego myślenia i elastycznego działania w świecie VUCA  

d.      Rozwój umiejętności komunikacji i udzielania wsparcia dla osoby w kryzysie   

e.      Budowanie wiedzy i umiejętności udzielania wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin   

f.        Rozwój dziecka z deficytami rozwojowymi i trudnościami wychowawczymi   

g.       Budowanie umiejętności wspierania osoby w stanie depresyjnym i przejawiającej myśli i zachowania suicydalne   

h.      Kształtowanie umiejętności właściwego postępowania wobec osoby uzależnionej i/lub współuzależnionej 

i.        Kształtowanie umiejętności wsparcia osoby DDA /DDD   
 

Na życzenie – możemy udostępnić wstępną wersję tematów oraz ekspertów jacy wystąpią i/lub poprowadzą Webinary. Lista ta się powiększa i będzie tworzona oraz rozwijana przez okres trwania całego projektu.   
 
 Nagrania z spotkań online będą udostępniane bezpłatnie także po zakończeniu projektu.   

 
1B. Warsztaty, Webinary i Live-Rozmowy 
Przez cały okres trwania projektu będziemy organizować serię inspirujących i edukacyjnych warsztatów, webinariów i dyskusji na żywo z wybitnymi specjalistami. Te interaktywne sesje, dostępne będą zarówno w formacie otwartym, jak i zamkniętym, w podziale na grupy docelowe (dla specjalistów z zakresu wsparcia i pomocy człowiekowi, dla osób nastawionych na rozwój własny i innych, dla specjalistów zorientowanych na rozwój pracowników i organizacji). Będą prowadzone bezpłatne. 
 
 
 

·        2A. Cykl spotkań z Jeroenem Stekiem i dr Noni Hofner 

Wyjątkowe, bezpłatne spotkania z międzynarodowymi ekspertamiem – tak online, jak i stacjonarnie – w Warszawie.  Prowadzone w formie spotkań otwartych, hybrydowych.  
 
Spotkania z Jeroen Stekiem – jednym z czołowych światowych specjalistów w dziedzinie improwizacji i prowokatywności w terapii i coachingu.  

Spotkania z dr Noni Hofner – czołowa, międzynarodowa propagatorka i ekspert z zakresu prowokatywności w pracy rozwojowej i terapeutycznej. Psychoterapeutka, terapeutka rodzin, superwizor terapii. Spadkobierczyni spuścizny twórcy terapii prowokatywnej Franka Farrellego  

  

·       2B. Warsztaty stacjonarne 

1.       Warsztat Jeroena Steka,”Kreatywność, improwizacja i dziedzictwo Farrelly’ego”   
22-24 marca 2024 r. w Warszawie.  

Link do warsztatu: https://provocare.org/home/warsztat-jeroen-stek-2024/  

2.       Warsztat dr Noni Hofner “Styl Prowokatywny – tło i narzędzia”  
2-4 października 2024 r. w Warszawie oraz online.  

Oba wydarzenia są płatne. Fundusze uzyskane z nich wesprą cele Statutowej Fundacji. 

3. 1 Międzynarodowy Kongres Prowokatywny    

Kongres międzynarodowy prowadzony stacjonarnie, online i hybrydowo, mający na celu:  

  

 • zjednoczenie ekspertów z różnych dziedzin 
 • propagowanie metod i ich  etycznego oraz profesjonalnego stosowania 
 • wymianę doświadczeń i wiedzy między praktykami prowokatwnymi  
 • budowanie społeczności praktyków oraz sympatyków prowokatywności i metod pochodnych jako podejść do rozwoju, wsparcia, edukacji oraz edukacji osób, rodzin i zespołów.  
 • promowanie innowacyjnych podejść wsparcia i rozwoju człowieka 
 • rozwijanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych stron świata i różnych dyscyplin psychologicznych i  twórczych  
 • tworzenie platformy do dalszych badań i rozwoju tej dziedziny. 

Do kogo przedsięwzięcie jest adresowane:  
 

A.      do osób nastawionych na rozwój swój własny i innych   

B.      do osób i rodzin poszukujących nowych metod wsparcia i rozwoju   

C.      do osób zawodowo skoncentrowanych na wsparciu, rozwoju, leczeniu, terapii i pomocy innym (psychologów, terapeutów, edukatorów, coachów, pracowników służb socjalnych, medycznych i społecznych, itp.)   

D.     dla osób specjalizujących się w rozwoju pracowników i organizacji   

Kluczowe elementy Kongresu:  

 1. Panel otwarcia pod hasłem „Humor jako motywator do życia’  
   
 1. Wykłady międzynarodowych ekspertów z zakresu psychologii, biznesu, nauki i sztuki.  
   
 1. Warsztaty i Webinary rozwojowe oraz kompetencyjne z podziałem na specyfikę odbiorcy.  
   
 1. Sesje coachingowe prowadzone na żywo w nurcie prowokatywnym z możliwością interakcji i dyskusji 
   
 1. Dyskusje Panelowe dotyczące aktualnych badań i wyzwań w dziedzinie prowokatywności 
   
 1. Warsztat mistrzowski dr E. Noni Hofner pt. “Styl Prowokatywny – tło i narzędzia” 
   
 1. Networking 
   
 1. Podsumowanie: wnioski i plany na przyszłość. 

Prelegentami i panelistami podczas kongresu będą eksperci z polski i świata skupieni wokół praktykowania, propagowania, eksplorowania i rozwijania metod prowokatywnych i pochodnych w terapii, coachingu, metodach wsparcia i rozwoju.     

  

Na życzenie – możemy udostępnić wstępną wersję tematów oraz ekspertów, którzy wystąpią podczas Kongresu. Lista ta się powiększa i będzie tworzona oraz rozwijana do 30 marca 2024, kiedy to zostanie ogłoszony pełny program Kongresu.   

  
  Nagrania z wydarzeń realizowanych w trakcie Kongresu zostaną przetłumaczone i wzbogacone o transkrypcję oraz udostępnione na specjalnej platformie przeznaczonej dla propagowania metody w sposób rzetelny i etyczny.   
 

Skills

Posted on

8 stycznia 2024