W 2006 roku stworzyłem model komunikacji Provocative Change Works®.
 

Obejmuje on trzy podejścia do wyprowadzenia klientów ze „stanu utknięcia” do bardziej płynnego stanu, który da im większą swobodę i możliwość dokonania wyboru. Ten konwersacyjny sposób pracy wymaga od praktyka zwrócenia szczególnej uwagi na reakcje klienta, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej kontroli stanu.
 
Są to:
  • Prowokowanie lub stymulowanie reakcji klienta poprzez interakcje werbalne i niewerbalne
  • Wykorzystanie niespecyficznej lub pośredniej hipnozy i eksploracji metafor, wyzwań i wydobywania informacji w celu wywołania „płynnych stanów” u klienta
  • Kadrowanie czasu – promowanie nowych sposobów poruszania się w czasie i przestrzeni
Istnieją 3 poziomy szkolenia dla praktyka Provocative Change Works®. Ukończenie każdego z tych poziomów nie kwalifikuje automatycznie ucznia do trenowania na następnym, bardziej zaawansowanym poziomie. Niektórzy uczniowie mogą powtarzać poziom i oczywiście niektórzy mogą poczuć się usatysfakcjonowani ukończywszy tylko poziom 1 lub 2.
Kurs dla praktyków jest wynikiem siedmioletnich intensywnych badań nad tym, jak najlepiej stosować prowokatywność w sesjach kli entem, dwóch dekad odkrywania metod rozwoju osobistego, w tym hipnozy i NLP, oraz spostrzeżeń z ponad 5000 godzin sesji z klientami w moich brytyjskich klinikach.
 
Szkolenie na poziomie 1 jest zasadniczo ogólnym zarysem procesu PCW, poziom 2 koncentruje się na bardziej dogłębnym rozwoju umiejętności, a poziom 3 na pracy z klientem na żywo. Uczestnicy poziomu 3 będą musieli wykonać szereg zadań domowych przed wzięciem udziału w wydarzeniu grupowym poziomu 3.
 
Specjalista PCW ukończy poziomy 1–3, a także utrzyma odpowiedni stały poziom rozwoju zawodowego. W niektórych przypadkach materiał dla poziomów 1-3 może być przekazywany indywidualnie, jak również w grupie warsztatowej. Od wszystkich uznanych praktyków PCW wymagać się będzie przestrzegania kodeksu etycznego PCW.
Specjalista PCW nie jest kwalifikowany do nauczania PCW, ale ma niezbędne umiejętności do pracy z klientami. Ponowna walidacja na tym poziomie odbywa się co 3 lata, a od praktyków oczekuje się utrzymania umiejętności i zrozumienia procesu PCW.
Bardzo zależy mi na profesjonalnym standardzie jakości dla tego procesu szkolenia, uczestnicy otrzymują na nim zadania, a także biorą udział w szkoleniu grupowym. Poniżej znajduje się przegląd struktury szkolenia. Nie jest to opis wszystkich jego treści, które będą nauczane, ale raczej wskazanie kluczowych obszarów dla poziomów 1–3 szkolenia PCW niezbędnych do tego, aby uczeń został praktykiem.
 
🎯 Poziom 1 – Wprowadzenie i przegląd pojęć – ona będzie realizowany w lipcu w Polsce 🙂
Zgodnie z wcześniejszą sugestią, jest to pierwszy, bazowy etap szkolenia PCW.
 
Oto, co obejmuje:
• Umiejętność posługiwania się prowokującymi postawami i rozumienia założeń postawy
• Świadomość podstawowych prowokatywnych ćwiczeń i umiejętność stosowania ćwiczeń z kartami ikon
• Umiejętność zademonstrowania Ćwiczenia Tempa Głosu (Voice Tempo Exercise)
• Zdolność do przyjęcia odpowiedniej postawy na sesji z klientem
• Umiejętność zademonstrowania ćwiczenia relaksującego ramiona (Arm Relaxation Exercise)
• Korzystanie z umiejętności niewerbalnych w asyście przejścia między stanami
• Umiejętność swobodnego integrowania elementów hipnozy i prowokatywności
 
🎯 Poziom 2 – Rozwój umiejętności
 
Drugi poziom koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i precyzji podczas pracy z klientami. Tutaj kładzie się większy nacisk na kontrolę stanu i zdolność do pracy z większą płynnością.
 
Oto, co obejmuje:
• Umiejętność improwizacji i uchwycenia kluczowych umiejętności improwizacyjnych podczas sesji z klientem
• Tworzenie indukcji JA przy użyciu metafor klienta
• Identyfikacja i podważanie metafor w sesjach z klientem
• Możliwość wykorzystania PCW Spinning Feelings do zmiany stanów klienta
• Treningi głosowe i umiejętność modulacji dla wzmocnienia umiejętności komunikacji
• Umiejętność rozpoznawania i używania wzorców językowych zgodnie ze standardem NLP Prac
• Umiejętność korzystania z sugestywnych predykatów w celu bezpośredniego kierowania uwagą klienta
• Umiejętność rozpoznawania i odkrywania metafor w języku konwersacyjnym
• Zaawansowana świadomość hipnozy i wykorzystanie wzorców Ericksonowskich
• Umiejętność wywołania i rejestrowania 5-minutowej indukcji hipnozy dla określonych potrzeb klienta
• Umiejętność posługiwania się wszystkimi prowokatywnymi postawami z łatwością i zrozumienie implikacji tych postaw
• Identyfikaja przyczyn zachowań i rozpoznawania problematycznych wzorców u klientów
• Przegląd materiałów video sesji PCW z klientami i tworzenie komentarzy ze szczegółowym opisem elementów podejścia PCW zastosowanego podczas tej sesji
 
🎯 Poziom 3 – Zastosowanie terapeutyczne i biznesowe
 
Trzeci poziom jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zostać praktykami metody i pracować z klientami w kontekście terapeutycznym i biznesowym. Praktyk musi być w stanie wykazać umiejętności w pracy z klientami, a także mieć dogłębne zrozumienie tych umiejętności.
 
Oto, co obejmuje:
• Terapeutyczne i biznesowe zastosowania PCW
• Struktura sesji klienta od pierwszego kontaktu do kolejnych sesji
• Ćwiczenie myślenia strategicznego
• Wykorzystanie Frakcjonowania w komunikacji z klientem
• Demonstracja płynności we wszystkich 3 aspektach PCW
• Przygotowanie studium przypadków pracy z klientami
• Umiejętność pracy z klientem na żywo pod nadzorem
• Umiejętność korzystania z historii/metafor na poziomie zaawansowanym
• Przygotowanie feedbacku dla klienta, korzystając z notatek i informacji o sesji
 
Zdjęcie pochodzi z zbiorów Nicka Kempa. Użycie zdjęcia i tłumaczenie – za zgodą Nicka Kempa 
Tłumaczenie dla Provocare: Paulina Konstancja Maciejewska

Biblioteka

Powiązane wpisy

Intensywne życie terapeutyczne. A. E. Аleksjeiczyk

Intensywne życie terapeutyczne. A. E. Аleksjeiczyk

Intensywne życie terapeutyczne - autorska metoda praktyki psychoterapeutycznej   Życie- W przeciwieństwie do wielu systemów psychoterapeutycznych, które czynią wyraźny nacisk na poszczególne psychiczne, psychopatologiczne, psychoterapeutyczne procesy:...

METODA ZMIANY PROWOKATYWNEJ. [CZ.1]

METODA ZMIANY PROWOKATYWNEJ. [CZ.1]

Metoda zmiany prowokatywnej.  Zastosowanie improwizacji i humoru w terapii i coachingu. Bill Cosby powiedział: „Humor łagodzi największe ciosy, jakie zadaje życie. Kiedy człowiek odnajdzie śmiech, przetrwa nawet najbardziej bolesne sytuacje”. W czasach...

Metoda zmiany prowokatywnej. [cz.2]

Metoda zmiany prowokatywnej. [cz.2]

Techniki stosowane w pracy metodą PCW Przerywanie klientowi Istnieje wiele różnych metod przerywania klientowi. Przerwanie odpowiedzi klienta daje terapeucie możliwość odsunięcia go od starego sposobu myślenia i poprowadzenie go w kierunku nowych możliwości. Jest to...