Provoaktywni

Mariusz Cyzio

Rada Naukowo Dydaktyczna

Prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty, sesje business i executive coachingu, team coachingu i mentoringu dla zarządów, kadry menedżerskiej, ekspertów, specjalistów, doradców, liderów zespołów projektowych. Pracuje dla klientów instytucjonalnych i branżowych w obszarach przywództwa, zarządzania, kierowania, przedsiębiorczości, innowacyjności, planowania operacyjnego, procesów decyzyjnych, efektywności, komunikacji i konfliktu. Stosuje metody, techniki i narzędzia – całościowe, systemowe, sieciowe – poparte praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Wspiera klientów w zmianie i ich dążeniu do realizacji celów. Zaprasza do korzystania z potencjału i talentów, angażowania umiejętności w nowych środowiskach pracy, rozwijania posiadanych kompetencji. Relacje biznesowe buduje na zaufaniu, wartościach, otwartości i szacunku. Dba o najwyższą jakość, standardy i etykę.

Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą na kierowniczych stanowiskach w Polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach – transport, przemysł lekki, finanse i bankowość, IT, HoReCa, rekreacja, kultura i sztuka – w obszarach organizacji pracy i zarządzania zespołami.

Prowadzi autorski projekt Biblioteka Coacha i Biblioteka Mentora. Promuje w środowiskach naukowych i biznesowych coachingowe i mentoringowe metody zarządzania. Zachęca do pracy z sensem. Prywatnie maluje obrazy farbami olejnymi. Interesuję się fotografią i filmem.