Zachwycił mnie sposób pracy dydaktycznej (że tak to nazwę) Jaapa: struktura, kolejność, przykłady, przejrzystość wykładu; drugi zachwyt, to atmosfera, która stworzyliście – przyjazna, ciepła, otwarta. To brzmi nader banalnie, ale ja nie zachwyciłam się dydaktyką nikogo od … 5 lat!!!!!

Katarzyna Ramirez Cyzio
coach, trener, wykład owca