JEROEN STEK

KREATYWNOŚĆ, IMPROWIZACJA
I DZIEDZICTWO FARRELLY’EGO

3-dniowy warsztat poszerzania umiejętności kreatywnego myślenia, improwizacyjnego działania i prowokatywnej postawy.

22-24.03.2024 Warszawa

3 dniowy warsztat poszerzania elastyczności pracy metodą prowokatywną. Kreatywność i umiejętności improwizacji w najlepszym wydaniu.
UWAGA: nie musisz nic wiedzieć o prowokatywności ani o improwizacji aby wziąć w nim udział.
Prowadzi: Jeroen Stek
Asystentura: Oskar Hamerski, Joanna Czarnecka, Norbert Grzybek
Tłumaczenie: Dominika Stróżyńska
ZGŁOSZENIA: dialog@provocare.org

Jeroen o warsztacie:

“Warsztat oparty będzie na dwóch metodologiach, przedstawionych i podanych w praktyczny sposób. Na improwizacji i prowokatywności w pracy terapeutycznej i coachingowe, które razem efektywnie ze sobą współgrają, budując nowe umiejętności i wspierające przekonania w kliencie.
Doświadczanie w jakie wejdziemy podczas tych trzech dni będzie osadzone nie tylko na słowach, ale także na wyobrażeniach, improwizacjach, pantomimie, dramie, scenkach… Ponieważ to one najmocniej trafiają do człowieka, co za tym idzie są skuteczniejsze w pracy z klientem”.
Gry i ćwiczenia improwizacyjne podczas warsztatu będą służyć:

 • wyzwoleniu w uczestnikach umiejętności swobodnego wyrażania siebie,
 • uruchamiania poczucia wolności od krytycznej samooceny czy lęku przed oceną innych
 • wzmacniania chęci do radosnego odkrywania siebie i innych poprzez zabawę
 • budowaniu poczucia własnej wartości i odwagi do autentyczności poprzez odgrywanie niekiedy zupełnie dziwacznych scenek.

W przeciwieństwie do tradycyjnego zbierania wiedzy poprzez dostarczanie jej z zewnątrz, chciałbym uczestników “oderwać od krzeseł”, tak by zbierali wiedzę z doświadczeń własnych, uważności na innych, na bazie myśli i wniosków jakie powstaną w nich.

Wewnętrzne dylematy i przekonania uczestników uzewnętrznione w formie odegranych scenek i dialogów w sposób przerysowany pozwolą im na przyjrzenie się samym sobie i dokonanie zweryfikowania adekwatności własnych przekonań i schematów działania. To z kolei pozwoli im na adekwatne do obecnych realiów ich życia stworzenie nowych, efektywniejszych i wspierających tak mechanizmów działania jak i przekonań.

Obrazy, powstałe w wyniku pracy na przerysowaniu, absurdzie, czy grotesce lepiej trafiają do mózgu i przez to wprowadzają więcej zamieszania w zastałych skryptach myślowych mobilizując mózg do wytężonej i aktywnej pracy. W wyniku tej pracy, uzyskana zmiana jest trwalsza.

Chciałabym, aby dla uczestników warsztatu efektem był wzrost umiejętności budowania obrazów i wyobrażeń tak u siebie jak i u klienta poprzez odwagę do wcielania się w postacie, odgrywanie scen, teatralność, dramaturgiczność postaci, improwizacja. Czyli wszystko to co stanowi samego terapeutę czy coacha a co może być użyte jako narzędzie wspierające proces zmiany w kliencie. Jest to potężniejszym narzędziem niż same słowa czy analityczne wnioski.

WARSZTAT PRZEZNACZONY JEST DLA:

 • każdego, kto chcę zacząć używać improwizacji w swoim życiu i swojej pracy
 • każdego dla kogo elastyczność działania i kreatywność myślenia jest istotna lub chce by taka się stała
 • każdego kto poprzez improwizację i radość w życiu chce wzmacniać i rozwijać swoje talenty i możliwości
 • coachów, trenerów, psychologów, menedżerów, osób pracujących z ludźmi
 • każdego, kto chce pracować metodami prowokatywnymi,

PRAGNĄCYCH:

 • oderwać się od samych słów w pracy z klientem i wykorzystać bardziej siłę obrazów, postaci, scen, które mają odzwierciedlenie w życiu klienta i jego problemie
 • nowych narzędzi do pracy z wyobrażeniami, myślami i emocjami klienta
 • efektywniej wzmacniać poczucie pewności siebie i własnej wartości u klienta
 • rozwijać umiejętność twórczego myślenia i kreatywnego działania w kliencie
 • poczuć więcej swobody, lekkości, luzu, radości w odgrywaniu scenek i pokazywaniu obrazów podczas pracy z klientem

POSZUKUJĄCYCH:

 • większej radości, lekkości i swobody w pracy z klientem
 • nowych technik integrowania i aktywizowania osób i zespołów
 • nowych, nietuzinkowych metod pracy,
 • mniej werbalnych, analitycznych czy intelektualnych, a bardziej bazujących na aktywnym działaniu we współpracy z klientem,
 • życzliwego i serdecznego połączenia z klientem w procesie wsparcia
  nieszablonowych technik pracy z obrazami i symbolami klienta w kontekście jego problemu czy sytuacji

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W WARSZTACIE?

 • poczucie życzliwego i serdecznego połączenia z klientem
 • poczucie bycia blisko klienta i umiejętność wejścia w jego świat
 • odwagę do “wygłupiania się” by lepiej pomóc klientowi
 • swobodę i luz, wykorzystanie humoru to pracy z klientem
 • umiejętność odgrywania scenek w trakcie sesji, które mają służyć klientowi w przejrzeniu się w swoim problemie
 • narzędzia do budowania asertywności w kliencie i odpowiedzialności za swoje działania, siłę do działania
 • radość z pracy coachingowej czy terapeutycznej

NOWE PODEJŚCIE DO CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW A NAWET DO ŻYCIA, PRACY, ZAWODU I LUDZI, POPRZEZ SZUKANIE ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA:

 • jak stawiać wyzwania by były one radosnym odkrywaniem siebie
 • jak tworzyć środowisko do twórczej pracy i efektywnego rozwoju
 • gdzie szukać inspiracji do budowania poczucia pewności siebie w kliencie a tym samym zwiększania jego poczucia sprawstwa i samodecyzyjności
 • poprzez jakie działania mogę zwiększać elastyczność działania i kreatywne myślenie u klienta lub w grupie z jaką pracuję

NOWĄ WIEDZĘ:

 • dotyczącą mechanizmów twórczego myślenia i kreatywnego działania u siebie i innych
 • o metodach aktywizacji i rozwoju mózgu
 • z zakresu wzmacniania pewności siebie,
 • z obszaru poczucia sprawczości u klienta, wzmocnione poprzez humor i stawianie wyzwań

NOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • stosowania w sposób elastyczny i twórczy czynników Farrellego
 • kreatywnego myślenia i nieszablonowego działania
 • wykorzystywania własnego humoru do integrowania zespołów i wzmacniania relacji
 • budowania w ludziach odwagi do autentyczności i otwartej komunikacji

NOWE NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO:

 • aktywizacji zespołów
 • budowania twórczej atmosfery w pracy zespołów
 • wzmacniania umiejętności elastycznego przechodzenia przez zmiany
 • kreatywnego rozwiązywania problemów

ZAKRES TEMATYCZNO-NARZĘDZIOWY WARSZTATU:

Wzmacnianie bazy prowokatywnej

 •  Ćwiczenie na Rozruszanie + „Rozdmuchiwanie” Spraw +
 • Ekstremalne Niewerbalne Odzwierciedlanie
 • Przedstawianie się Pseudonimami (Aliteracja Imienia
 • Demonstracje (sesje na środku)
 • Łączenie Pracy Spójnej i Prowokatywnej
 • Jak Używać Prowokatywności
 • Mądrość Plemienna: Różnice Kobieta/Mężczyzna (Lub Stary/Młody, Nauczyciel/Uczeń, Kierownik/Pracownik, Duże Miasto/Wieś, Rodzic/ Dziecko, Bogaty/Ubogi)
 • Demo: Stały Klient
 • Lista Emocji
 • Superwizja ‘Sztafeta’
 • Runda Sondażowa
 • Czynniki Farelly’ego
 • Zasady w PraktycePraca – Pauza i przegląd Zasad – Kontynuowanie pracy
 • Filmy z Frankiem Farrellym
 • Obserwacja: Wyobraź sobie, że jesteś Frankiem Farellym. Zapisz 3 dobre stwierdzenia. Jakie widzisz wzorce?Identyfikacja z Frankiem Farrelly’m (GIP)
 • Praca z innymiWyjaśnienie Czynników Farelly’ego (O których chciałbyś dowiedzieć się więcej?)
 • Demo: ze wszystkimi czynnikami Farelly’ego
 • Najważniejsze 3 Czynniki Farellego, które chciałbyś mieć na własność
 • Najważniejsze 3 Czynniki Farellego, których, według kolegów, potrzebujesz
 • Ćwiczenie – Guru przeszkadza i wskazuje czynniki, które w danym momencie działają
 • Demonstracje
 • Runda Sondażowa
 • Łaskotanie Twojej Kreatywności
 • Raczej Akceptowanie niż Blokowanie (Zasady Impro)
 • Improwizacja w Coachingu Prowokatywnym
 • Powiązania i Kreowanie postaci, sytuacji, czy proces
 • Liczby i Litery w procesie wsparcia
 • Aktorstwo (drama) i Użycie Przestrzeni w pracy z klientem
 • Praca na świadomym wykorzystaniu Wysokiego i Niskiego Statusu
 • Demonstracje
 • Typy Relacji i Improwizacja
 • Runda Sondażowa

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

A. Materiały szkoleniowe,

B. Dyplom ukończenia warsztatu (dwujęzyczny)

C. Osoby które usiądą do sesji z Jeroenem Stekiem, otrzymają zapis video swojej sesji dla celów prywatnych (nie można nagrania publikować ani rozpowszechniać w celach innych niż własna edukacja)

D. Przez miesiąc po warsztacie uczestnicy mają możliwość bezpłatnych superwizji i spotkań mentoringowo-coachingowych w razie zaistniałych potrzeb.

E. Każdego dnia wieczorem, po warsztacie zapraszamy na wspólne „biesiadowanie” integracyjne (koszty biesiadowania nie są wliczone w koszty warsztatu 🙂

Podczas warsztatu będzie możliwość nabycia książek i materiałów dotyczących prowokatywności i improwizacji.

DANE ORGANIZACYJNE:

Termin: 22-24.03.2023

Miejsce: Warszawa

ZGŁOSZENIA dialog@provocare.org

ROZKŁAD DNI:
Piątek 10:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 14:00

OPŁATY:

do 1 stycznia 2000 zł

po 1 stycznia 2500 zł

 • Prakytcy Prowokatywności 1800zł przy wpłacie wpisowego lub pełnej kwoty do 30.12.2023
 • Terapeuci, pracownicy socjalni i pracowi, w tym NGO pracujący na etatach – 1600zł przy wpłacie wpisowego lub pełnej kwoty do 30.12.2023
 • Koszt wpisowego: 500zł

! Po 1 stycznia 2014 wszystkich obowiązuje pełna cena (2500zł)

! Możliwa jest płatność ratalna

Jeroen Stek

aktor i improwizator, terapeuta prowokatywny i systemowy, superwizor, coach, trener zarządzania kompetencji miękkich

 Od 2005 r. związany jest z Maarsigngh en Van Steijn (sieć ekspertów ds. psychologii) w Leeuwarden oraz w ZoetZuur trenera zarządzania. Głównym obszarem jego działalności jest zastosowanie jego ekspertyzy w zakresie zdrowiapsychicznego i rozwoju zarządzania. Wykonuje swoją pracę z pasją, miłością do swojego fachu i z wyjątkowym szacunkiem dla klienta, jako człowieka. Ze względu na to, że sam jest menedżerem dużego parku rekreacyjnego w Brabancji, jest on w stanie wnieść zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wartość dodaną do swojej praktyki coacha i trenera. Dodatkowo pracuje jako nauczyciel improwizacji. Jest Członkiem Komisji ds. Aktywności i zarządu CCL. Jestzałożyciel grupy teatralnej improwzującej Mens2Productions. Był także terapeutą relacji w programie RTL4 „Siedem lat zmiany”