Widząc siebie w krzywym zwierciadle klient może wybrać te przekonania, które są faktycznie jego a nienarzucone przez coś lub przez kogoś. Może też zbudować w swoim umyśle większą świadomość możliwości, dróg i wyborów jakie ma, lub zaakceptować to co jest, może mieć też refleksje „czego ja chcę od siebie i od innych?”.