Krystyna Wielogórska

Krystyna Wielogórska

Komisja Etyki

Widzi ludzi, wspiera ludzi i lubi ludzi, 

niektórzy twierdzą, że jest mega konkretna, podobno zadaje zbyt trudne pytania, inni czują się otuleni jej szalem empatii i zrozumienia albo zadziwieni pytaniem gdzie czują złość.

Jest psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowaną terapeutką prowokatywną i akredytowaną konsultantką metodologii Insights Discovery.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej nastawionej na klienta w podejściu integratywnym, którego osią jest podejście humanistyczno-egzystencjalne. Szczególnie bliska jest jej praca w oparciu o empatię, autentyczność i akceptację w kontakcie. Stawia na doświadczanie i przeżywanie emocji, zwraca uwagę na sygnały płynące z ciała w trakcie procesu terapeutycznego. Potrafi przekonać, że umiejętność połączenia tych czynników to droga do poznania siebie i bycia w kontakcie ze sobą.

Ukończyła psychologię społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. By zostać psychoterapeutką ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Przez wiele lat była związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach i fundacjach wspierających osoby niepełnosprawne oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. W działach HR zajmowała się rekrutacją i rozwojem pracowników, wdrażała i współtworzyła programy rozwojowe, będące wsparciem w kształtowaniu ścieżek karier. Organizowała i przeprowadzała sesje rozwojowe korzystając z metodologii Insights Discovery. Wspierała osoby zarządzające ludźmi i poszukujące dla siebie nowych wyzwań zawodowych. Doświadczenie psychoterapeutyczne uzupełniała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Udzielała pomocy psychologicznej klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz odbywała staż w Towarzystwie Pomocy Młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. 

Wspiera w rozwoju, w poszukiwaniu siebie, w trakcie kryzysów życiowych, trudności i codziennych zawirowań, dylematów zawodowych. Jest jej bliski obszar pracy w korporacji, wie jak wiele się tam dzieje i dlaczego może być trudno.

Piotr Mosak

Piotr Mosak

Komisja Etyki

Maestro od życzliwej konfrontacji między chcę a robię.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Psycholog, psychoterapeuta, trener psychologii biznesu, coach i mentor, dziennikarz, członek Rady Nadzorczej, wykładowca. Uczestnik wielu kursów i szkoleń w tym Polskiego Instytutu NLP na poziomie Mistrza. Propagator psychologii transpersonalnej i prowokatywnej oraz coachingu według Noble Manhattan Coaching i coachingu prowokatywnego.

Uczeń samego Franka Farrellego, Gerarda O’Donovana, Nicka Kempa, Jaapa Hollandera i Noni Höfner. Członek AFPT – Association for Provocative Therapy. Wykładowca wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Szkoli, prowadzi, doradza, występuje, pisze w bardzo szerokim tych słów rozumieniu.
Ekspert międzynarodowego programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich Renault”. Współautor książki „Outsourcing w praktyce”. Ekspert w prasie, radiu i telewizji komentujący bieżące wydarzenia społeczne. Jednocześnie edukator seksualny II stopnia, Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego i członek komisji konkursowej corocznego konkursu Cosmopolitan „Cosmo – mocne strony kobiety”.

Ma ogromne doświadczenie w pracy z różnymi grupami zawodowymi i z różnymi branżami. Występuje przed kilkudziesięcioosobowym audytorium, a także szkoli małe, nawet trzyosobowe grupy. Pracuje z młodzieżą ze środowisk patologicznych i przygotowuje osobistości z pierwszych stron gazet do wystąpień publicznych. Doradza i pomaga w naborze na wysokie stanowiska menedżerskie. Opiniuje, bada i wspiera działania kancelarii prawnych w głośnych i trudnych procesach.

Znakiem rozpoznawczym jest szczery uśmiech i poczucie humoru, którym zaraża. Jego życzliwość i pogoda ducha udzielają się wszystkim w koło. Zaskakuje uczestników szkoleń umiejętnością eklektycznego wykorzystania wiedzy z każdej dziedziny. Uczy języka metafor i profesjonalnej komunikacji połączonej z mistrzowską asertywnością. Jego obycie z przeróżnymi sytuacjami i zakresami gwarantuje, że przekazywana wiedza będzie pełna i aktualna oraz adekwatna do potrzeb. Od ponad dwudziestu pięciu lat w szczęśliwym związku, którego owocami jest trójka dzieci.

Prof. Dr. hab. Mirosława Huflejt Łukasik

Prof. Dr. hab. Mirosława Huflejt Łukasik

Komisja Etyki

Profesor UW doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm  Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.  Założycielka i prezes CC Innovation.

Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Od 1994 roku pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania. Wspiera klientów konsultacjami specjalizując się w obszarze zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywności ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji.

Od 1991 roku prowadzi szkolenia, koncentrując się na programach dla liderów, menedżerów. Prowadziła szkolenia dotyczące tworzenia zespołów i kierowania nimi, umiejętności z zakresu komunikowania się, szkolenia dla agencji PR dotyczące wizerunku medialnego oraz liczne szkolenia otwarte o różnorodnej tematyce (m.in. przywództwo, komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, organizowanie czasu pracy, radzenie sobie ze stresem).

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.
Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.

Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, a także współkieruje studiami  „Psychologia w coachingu” oraz „Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”.

Autorka programów i prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W Uniwersytecie Warszawskim „Psychologia dla liderów”, „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.

Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, dwóch a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”

Mariusz Cyzio

Mariusz Cyzio

Rada Naukowo Dydaktyczna

Prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty, sesje business i executive coachingu, team coachingu i mentoringu dla zarządów, kadry menedżerskiej, ekspertów, specjalistów, doradców, liderów zespołów projektowych. Pracuje dla klientów instytucjonalnych i branżowych w obszarach przywództwa, zarządzania, kierowania, przedsiębiorczości, innowacyjności, planowania operacyjnego, procesów decyzyjnych, efektywności, komunikacji i konfliktu. Stosuje metody, techniki i narzędzia – całościowe, systemowe, sieciowe – poparte praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Wspiera klientów w zmianie i ich dążeniu do realizacji celów. Zaprasza do korzystania z potencjału i talentów, angażowania umiejętności w nowych środowiskach pracy, rozwijania posiadanych kompetencji. Relacje biznesowe buduje na zaufaniu, wartościach, otwartości i szacunku. Dba o najwyższą jakość, standardy i etykę.

Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą na kierowniczych stanowiskach w Polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach – transport, przemysł lekki, finanse i bankowość, IT, HoReCa, rekreacja, kultura i sztuka – w obszarach organizacji pracy i zarządzania zespołami.

Prowadzi autorski projekt Biblioteka Coacha i Biblioteka Mentora. Promuje w środowiskach naukowych i biznesowych coachingowe i mentoringowe metody zarządzania. Zachęca do pracy z sensem. Prywatnie maluje obrazy farbami olejnymi. Interesuję się fotografią i filmem.

Oskar Hamerski

Rada Naukowo Dydaktyczna

Synergia Serca i umysłu w jednym ciele. Strażnik myślenia procesowego /systemowego i działania w synergii.

Aktor teatralny, improwizator, wykładowca. trener kompetencji improwizatorskich, teatralnych i pantomimicznych. Absolwent krakowskiej PWST (1999). Od latach 1999–2003 aktor Teatru Nowego w Łodzi. 2005 roku w zespole Teatru Narodowego w Warszawie. Współpracował ze Starym Teatrem w Krakowie, Düsseldorfer Schauspielhaus oraz z teatrami warszawskimi: Wytwórnia, Laboratorium Dramatu, IMKA, Centrala.

Laureat nagrody prezydenta Łodzi (2001) i nagrody za rolę Konrada w Wyzwoleniu Wyspiańskiego w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Starym Teatrze w Krakowie na 30. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (2005). Tłumaczył i był redaktorem merytorycznym „IMPROWIZACJA TEATRALNA WEDŁUG KEITHA JOHNSTONE’A”.

Tomek Jamroziak

Tomek Jamroziak

Członek Rady Naukowo Dydaktycznej

Doradca zarządów firm,  specjalista „resilience training”. Psycholog biznesu, licencjonowany trener z międzynarodowym doświadczeniem  w zakresie komunikacji, strategii, szkolenia trenerów, odporności na stres. Doświadczony i ceniony mówca. Specjalizuje się w warsztatach dla zarządów. Prowadzi autorskie projekty implementacji wartości w firmach. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej OTWARTE PRZESTRZENIE. Senior Trainer i Partner Grupy Firm Doradczych Values. Wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Trener z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną znajomością realiów biznesowych, korporacyjnych i managerskich. Prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady i konferencje. Do jego klientów należą zarządy, managerowie i pracownicy polskich i międzynarodowych firm.

Specjalizuje się w szkoleniach i całościowych projektach związanych z zarządzaniem, komunikacją, wprowadzaniem zmian i przygotowaniem na zmiany, współpracą w zespole, budowaniem relacji z klientem, sztuką wystąpień publicznych, zarządzaniem własną energią i radzeniem sobie ze stresem.
W swojej pracy opiera się na osiąganiu wysokiej efektywności przez orientację na cel i nastawienie na rezultaty przy zachowaniu spójności osobistej i spójności z wartościami i celami organizacji. Łączy poczucie humoru z głęboką pracą, a inspirację z praktyką.

Jako ekspert psychologii współpracuje z TVP, TVN, Polskie Radio „Trójka”, Radio Bis, Dziennik, Manager Magazine, Thinkthank Magazine, Malemen.

Współtworzył ksiażki:

  • „Wskazówki na drugi oddech” Jacek Santorski i Partnerzy – autorski rozdział Tomka Jamroziaka o uważności i radzeniu sobie ze stresem
  • „Instrukcja obsługi człowieka” Grażyna Dobroń redakcje wywiadów z audycji w tym kilkunastu wywiadów z Tomkiem Jamroziakiem.
  • „Zmiana” Monika Jaruzelska – rozdział o zmianie z perspektywy psychologa towarzyszącego ludziom w ważnych zmianach – rozmowa z Tomaszem Jamroziakiem.