Moje 1-e wrażenie z warsztatów z Jaapem Hollanderem – zdominowała ciekawość, zdziwienie, zaskoczenie a wszystko to w wesołej, przerywanej salwami śmiechu atmosferze i poczuciu, że dzieje się coś ważnego, mądrego, skutecznego chociaż tak innego od znanych mi „tradycyjnych” metod pracy z klientem. Warsztaty uczą nie tylko nowych metod pracy ale szczególnej postawy coacha wobec klienta, pokory a zdumiewająca skuteczność stosowanych przez Jaapa narzędzi obudziła we mnie zapał do pracy i pogłębiła przekonanie, że coaching prowokatywny skutecznie poprawia jakość życia człowieka. Wspaniałe jest też to, że Jaap nie zachęca do porzucenia własnych, sprawdzonych metod pracy, ale dodaje odwagi i pokazuje, że coaching prowokatywny może by ć uzupełnieniem warsztatu każdego coacha.

Barbara Antonik
coach