Matylda Marczak

Matylda Marczak

Od 2010 roku związana zawodowo z rozwojem osobistym. Specjalistka w obszarach inteligencji emocjonalnej, kompetencjach społecznych, budowaniu zdrowych relacji, we wzmacnianiu poczucia własnej wartości i motywacji osobistej zarówno w sferze osobistej, jak i biznesowej.

Dyplomowana i akredytowana na III poziomie Senior Coach & Mentor przez European Mentoring & Coaching Council oraz akredytowana przez Izbę Coachingu coachka i superwizorka. Certyfikowana Facylitatorka Grup, a także praktyk terapii w modelu IFS (Internal Family System Therapy). Certyfikowana konsultantka narzędzia psychometrycznego Extended DISC®.

Prowadzi własną praktykę zawodową pod marką Matylda Marczak.  Jest członkiem zespołu Instytutu Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. W polskiej Izbie Coachingu pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Etyki. Jest również członkinią Izby Coachingu oraz European Mentoring and Coaching Council. Wykłada na Uniwersytecie SWPS oraz jest opiekunem merytorycznym Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS.

Poprowadziła ponad 3 000 godzin samych sesji indywidualnych.Regularnie prowadzi warsztaty, szkolenia i bierze udział w prelekcjach na konferencjach i panelach dyskusyjnych. 

W pracy łączy wiele dziedzin nauki i podejść psychologicznych z różnych zakątków świata. 

Prowadzi grupy superwizyjne i mentorskie. Regularnie korzysta z własnej superwizji, interwizji oraz mentoringu.

Posiada nie tylko obszerną wiedzę i doświadczenie, ale także, i przede wszystkim pasję i zaangażowanie, co uczyniło ją cenioną ekspertką w dziedzinie rozwoju osobistego i profesjonalnego.